ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
bacteriële kweek genitaal (gramkleuring, kweek, gisten)
genitaal monster E-swabLIM broth
Chlamydia trachomatis PCR
urine portiegenitaal monsterwisser/transportmedium Steriel potjeUrinemonovetteUrinepotjeSteriele tubeVirus transportmedium (UTM)
CPE screening
Etterwisser/transportmedium E-swab
Groep B streptokokken screening bij zwangerschap
wisser/transportmedium LIM brothE-swab
Kolonisatiekweek brandwonden
wisser/transportmedium E-swab
Kolonisatiekweek VRE
wisser/transportmediumfecesoverige E-swabFecal swabFecespotjeSteriel potje
MRSA opsporing in klinische monsters
Etternasofarynxwisserwisser/transportmediumLichaamsvochtenweefsel / biopt MRSA afnamesetE-swabWisser in transportmedium
Neisseria gonorrhoeae kweek
genitaal monsterEtter E-swab
Neisseria gonorrhoeae PCR
urine portiegenitaal monsterLichaamsvochtenwisser/transportmedium UrinemonovetteUrinepotjeSteriel potjeSteriele tube
Screening neonaat/pasgeborene
wisser/transportmedium Wisser in transportmediumE-swab
Trichomonas vaginalis
urine portiegenitaal monster UrinemonovetteE-swab