ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
Anti calcium kanalen
Serum Serumgel
Anti gangliosides
Serum Serumgel
Anti gangliosides
CSV - Cerebrospinaal vocht Steriele tube
anti MAG antilichamen
Serum Serumgel
Anti musk
Serum Serumgel
anti-BP-180
serum Serumgel
anti-BP-230
serum Serumgel
bacteriële kweek (gramkleuring, kweek, gisten)(hartklep/draden)
weefsel / biopt Zie opmerkingen
bacteriële kweek (gramkleuring, kweek, gisten)(wondvocht)
Etter Wisser in transportmedium
CPE screening
Etterwisser/transportmedium E-swab
Etterkweek
Etterweefsel / biopt Steriel potjeWisser in transportmedium
Etterkweek (contactlenzen en/of -vloeistof), Lenzen en/of -vloeistof : Bacteriële kweek,
overige Zie opmerkingen
Etterweek (catheter), bacteriële kweek (kweek, gisten), catheterkweek
cathetertip Steriel potje
Hypophyse AL
Serum Serumgel
Ketonlichamen
Heparine vol bloed Lithium-Heparine zonder gel OP IJS
Kweek Mycobacteriën (niet bloed)
overige Zie opmerkingen
MRSA opsporing in klinische monsters
Etternasofarynxwisserwisser/transportmediumLichaamsvochtenweefsel / biopt MRSA afnamesetE-swabWisser in transportmedium
Neisseria gonorrhoeae kweek
genitaal monsterEtter E-swab
Panbacteriële - Panfungale PCR
EtterGewrichtsvochtKlierenLichaamsvochtenCSV - Cerebrospinaal vochtOogvochtpunctievloeistofoverigeweefsel / bioptwisser/transportmedium Steriele tube
Renine
EDTA plasma EDTA 3 ml
Vitamine B6
vol bloed EDTA 3 ml OP IJS