ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
Ac(et)ylcarnitines op bloedkaartje
overige Zie opmerkingen
adenosine/deoxyadenosine
overige Bloedkaartje
Albumine
Lumbaal vocht - CSV Steriele tube
Albumine index
overige Zie opmerkingen
Apt Downey
overige Zie opmerkingen
Arseen in haar
overige Zie opmerkingen
bacteriële kweek (gramkleuring,kweek)(keel)
overige Wisser in transportmedium
bacteriële kweek (telling, formule, gramkleuring, kweek, gisten)(overige vochten)
punctievloeistof Zie opmerkingen
Bartonella henselae (kattekrabziekte) PCR
Klieren Steriel potje
Beta-Glucosidase
overige Zie opmerkingen
Bof PCR
nasofarynxaspiraatnasofarynxwisseroverige Zie opmerkingen
Botulisme
overige
Chlamydia trachomatis PCR
urineLichaamsvochtenOogvochtgenitaal monster Steriel potjeUrinemonovetteUrinepotjeSteriele tubeTransportmedium viruskweek (UTM)
Cholastenol
overige Serumtube
Complement cascade
overige Zie opmerkingen
conjunctivitis (bakterieel)
overige Wisser in transportmedium
Cortisol in speeksel met Salivette
overige Zie opmerkingen
Domperidon (Motilium)
overige Zie opmerkingen
Erytropoïetine
overige Zie opmerkingen
Etterkweek (contactlenzen en/of -vloeistof), Lenzen en/of -vloeistof : Bacteriële kweek,
overige Zie opmerkingen
Fabry, ziekte van
overige
Fibroblasten huidbiopt
overige Zie opmerkingen
fungigram
overige Zie opmerkingen
Genormaliseerde creatinineklaring
overige Zie opmerkingen
Glucose in gewrichtsvocht
overige Steriele tube
Glutathion in Rbc
overige Lithium-Heparine zonder gel
Hepatisch ijzer
overige Zie opmerkingen
HIT (Heparine Induced Trombocytopenie)
overige Zie opmerkingen
HLA DR DQ kandidaat beenmergtransplantatie
overige EDTA tube 6 ml
Hoogrisico HPV DNA
Cervixuitstrijkje Zie opmerkingen
Karyotypering voor VUB Genetica via Labo Pathologie
overige Zie opmerkingen
Kolonisatiekweek VRE
wisser/transportmediumfecesoverige E-swabFecal swabFecespotjeSteriel potje
koper in leverbiopt
overige
Kweek Mycobacteriën (niet bloed)
overige Zie opmerkingen
LAL-test
overige Zie opmerkingen
Lysosomale enzymes
overige Zie opmerkingen
Mazelen PCR
overige Zie opmerkingen
Mycologisch onderzoek (huid, haar, nagels)
overige Zie opmerkingen
Myoglobineklaring
overigeurineserum Zie opmerkingenSerumtubeUrinemonovette
Nier-, gal-, speekselklierstenen
overige Urinepotje
oogschraping
overige Zie opmerkingen
opsporen van resistentie tegen courant gebruikte antivirale middelelen
overige Zie opmerkingen
PAC/ARC ratio
overige Zie opmerkingen
Paraquat
overige Zie opmerkingen
Parasieten in vochten, cysten, biopten of andere
overigeweefsel / bioptpunctievloeistofLichaamsvochtenLumbaal vocht - CSV Steriel potjeSteriele tube
PCR Parvovirus
overige Zie opmerkingen
Pyruvaat dehydrogenase deficiëntie (DNA bloed)
overige Zie opmerkingen
Sequencing van bacteriën
overige Zie opmerkingen
Sperma Telling na vasectomie
overige Steriel potje
Sperma-onderzoek, routine
overige Steriel potje
Syfilis PCR
overige Zie opmerkingen
Tape test
overige Draagglaasje
totaal eiwit in gewrichtvocht
overige Steriele tube
T-spot TB
overigeHeparine plasma Zie opmerkingenLithium-Heparine zonder gel
ureumklaring
overige Zie opmerkingen
urinezuur in gewrichtsvocht
overige Steriele tube
urinezuurklaring
overige Zie opmerkingen
Virale lading van andere virussen (niet HIV,HBV,HCV)
overige
Vruchtwateronderzoek, foetale longrijpheid
overige Zie opmerkingen
xyleen
overige
Zweettest (chloridemeting)
overige Zie opmerkingen
Zweettest (conductiviteit)
overige Zie opmerkingen