ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
Ac(et)ylcarnitines op bloedkaartje
overige Zie opmerkingen
Apt Downey
feces Zie opmerkingen
Apt Downey
maagvocht Zie opmerkingen
bacteriële kweek (gramkleuring,kweek)(keel)
overige Wisser in transportmedium
bacteriële kweek (telling, formule, gramkleuring, kweek, gisten)(overige vochten)
punctievloeistof Zie opmerkingen
Bartonella henselae (kattekrabziekte) PCR
Klieren Steriel potje
Beta-Glucosidase
overige Zie opmerkingen
Bof PCR
nasofarynxaspiraatnasofarynxwisseroverige Zie opmerkingen
Chlamydia trachomatis PCR
urine portiegenitaal monsterwisser/transportmedium Steriel potjeUrinemonovette (éénmalig)UrinepotjeSteriele tubeVirus transportmedium (UTM)
CMV PCR (kwantitatief) - overige indicaties
EDTA plasma EDTA 6 ml
conjunctivitis (bakterieel)
overige Wisser in transportmedium
Cortisol in speeksel met Salivette
overige Zie opmerkingen
CSV/serum albumine ratio
overige Zie opmerkingen
Etterkweek (contactlenzen en/of -vloeistof), Lenzen en/of -vloeistof : Bacteriële kweek,
overige Zie opmerkingen
Functionele proeven
overige Zie opmerkingen
fungigram
overige Zie opmerkingen
Genormaliseerde creatinineklaring
overige Zie opmerkingen
Glucose-curven
overige Zie opmerkingen
Glutathion in Rbc
overige Lithium-Heparine zonder gel
HIT (Heparine Induced Trombocytopenie)
overige Zie opmerkingen
HLA testen bij acceptatie
overige EDTA 6 ml
Hoogrisico HPV DNA
Cervixuitstrijkje Zie opmerkingen
Kolonisatiekweek VRE
wisser/transportmediumfecesoverige E-swabFecal swabFecespotjeSteriel potje
Kweek Mycobacteriën (niet bloed)
overige Zie opmerkingen
LAL-test
overige Zie opmerkingen
Lysosomale enzymes
overige Zie opmerkingen
Mazelen PCR
overige Steriele tubeVirus transportmedium (UTM)
Mycologisch onderzoek (huid, haar, nagels)
overige Zie opmerkingen
Nier-, gal-, speekselklierstenen
overige Urinepotje
oogschraping
overige Zie opmerkingen
opsporen van resistentie tegen courant gebruikte antivirale middelelen
overige Zie opmerkingen
PAC/ARC ratio
overige Zie opmerkingen
Panbacteriële - Panfungale PCR
EtterGewrichtsvochtKlierenLichaamsvochtenCSV - Cerebrospinaal vochtOogvochtpunctievloeistofoverigeweefsel / bioptwisser/transportmedium Steriele tube
Parasieten in vochten, cysten, biopten of andere
overigeweefsel / bioptpunctievloeistofLichaamsvochtenCSV - Cerebrospinaal vocht Steriel potjeSteriele tube
PCR Parvovirus
overige Zie opmerkingen
Sequencing van bacteriën
overige Zie opmerkingen
Sperma Telling na vasectomie
overige Steriel potje
Sperma-onderzoek, routine
overige Steriel potje
Tape test
overige Draagglaasje
T-spot TB op vocht
overigeHeparine plasma Zie opmerkingenLithium-Heparine zonder gel
ureumklaring
24u urineSerum Urine 24u collectieSerumgel
Zweettest (chloridemeting)
overige Zie opmerkingen
Zweettest (conductiviteit)
overige Zie opmerkingen