ZNA Labgids - urine sediment

Trefwoorden:urine telling, urine sediment, urine microscopisch, sediment

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE urine portie
RECIPIËNT Urinemonovette, Steriel potje
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 10 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
Vermeld steeds de aard van afname op de aanvraag : midstream - zakje - verblijfssonde - sondering - suprapubische punctie - suprapubische katheter. Ongeënte stalen kunnen voor korte tijd op kamertemperatuur bewaard worden, indien een langere bewaartijd (>2h) voorzien wordt, bewaren in de koelkast.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE automatische telling dmv digitale urinemicroscopie met beeldherkenning of microscopisch in telkamer
UITVOERFREQUENTIE 24/24; urgentieparameter
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 24h
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 126512
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche urine sediment
Opsporen problemen urinewegen aan de hand van de telling en opsporing van allerlei partikels in urine. De primaire bestanddelen waarnaar wordt gezocht zijn witte bloedcellen, rode bloedcellen en plaatepitheelcellen. Deze worden standaard gerapporteerd. Daarnaast kunnen echter een aantal andere elementen worden aangetroffen met een potentieel klinisch belang: kristallen, cilinders, andere epitheelcellen... deze worden gerapporteerd op aanvraag, maar ook wanneer ze bij toeval worden gevonden en als klinisch relevant worden beschouwd.
Referentiewaarden: urine sediment
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
urine sediment - Wbc <15 cellen/µl Wbc Beide alle
urine sediment - Rbc <19 cellen/µl Rbc Beide alle
urine sediment - Epitheelcellen <25 cellen/µl Epitheelcellen Beide alle

Ga terug