ZNA Labgids - kweek feces (klassieke enteropathogenen)

Trefwoorden:Shiga toxine producerende E.coli (STEC), Enterohemorragische E.coli (EHEC), Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Coprocultuur, Feces kweek, Shigella

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE feces
RECIPIËNT Fecal swab, Fecespotje
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 3g
ALGEMENE OPMERKINGEN
Breng tenminste 3g of een staal ter grootte van van een noot in een fecal swab of steriel potje en sluit zorgvuldig af.
Het is weinig zinvol nog stalen voor gewone feceskweek te nemen bij patiënten die reeds langer dan 48u opgenomen zijn (wel voor C. difficile!), tenzij in het kader van een ziekenhuisepidemie. In dit geval moet bij alle patiënten met gastro-enteritis zo snel mogelijk een staal genomen worden en moet de dienst ziekenhuishygiëne verwittigd worden.
Voor niet-klassieke enteropathogenen (giardia; Tapetest,…) zie specifieke test.
Voor parasitologisch onderzoek is afname in een potje nodig (microscopie voor parasieten kan niet op fecal swab!).
Enterohemorragische E.coli (EHEC): zie specifieke test.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE Rechtstreeks onderzoek, kweek op specifieke voedingsbodems, biochemische identificatie en serotypering, disc diffusiemethode, AB Phoenix en/of etest
UITVOERFREQUENTIE Alle dagen (inclusief zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 5d
BIJ-AANVRAGEN staal wordt 1 week bijgehouden op koelkasttemperatuur
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 549835
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug