ZNA Labgids - Flowcytometrie BAL vocht

Trefwoorden:Cellulaire immunofenotypering (flow) bij sarcoidose, Immunofenotypering (flow) bij sarcoidose, Lymfocytenondergroepbepaling bij sarcoidose, Flowcytometrie bij sarcoidose, BAL

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE BAL - Broncho Alveolaire Lavage
RECIPIËNT BALrecipiënt
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 555693
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Cellulaire immunofenotypering
 Immunologisch en cytologisch onderzoek van bronchoalveolair lavage (BAL) vocht wordt beschouwd als belangrijke diagnostische tool bij interstitiële longziekten (ILD), sarcoidosis, overgevoeligheid pneumonitis, transplant patiënten, e.a.
Typering van de alveolaire lymfocyten gebeurt aan de hand van flowcytometrisch onderzoek. (Kopinski et al. Centr Eur J Immunol 2004; 29: 63-72)
 

Referentiewaarden: Cellulaire immunofenotypering
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Cellulaire immunofenotypering (flow) bij sarcoidose in BAL 76-95 % CD3 Beide alle
Cellulaire immunofenotypering (flow) bij sarcoidose in BAL 0-6 % CD19 Beide alle
Cellulaire immunofenotypering (flow) bij sarcoidose in BAL 38-71 % CD4 Beide alle
Cellulaire immunofenotypering (flow) bij sarcoidose in BAL 19-48 % CD8 Beide alle

Ga terug