ZNA Labgids - D-dimeren

Trefwoorden:D-dimeren

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 1 volledig gevulde tube !
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine buis.
Uitvoering kan gebeuren op de tube voor routinestolling.
 
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE turbidimetrie
UITVOERFREQUENTIE 24/24; urgentieparameter
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 1,5u
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS DR83: De verstrekkingen 554411-554422 en 554455-554466 mogen slechtsworden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.
RIZIV-NOMENCLATUUR 554455
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING D-dimeren mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasale stolling
klinische fiche D-dimeren in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied:
Fibrinogeen wordt gecoaguleerd door trombine en factor XIIIa tot een stabiel product nl fibrine. Nadien wordt het fibrine opgelost door plasmine en ontstaan oplosbare fragmenten die in het plasma vrij komen. Het eindproduct van de fibrinolyse zijn de D-Dimeren en het aantonen en doseren ervan zijn het enige bewijs dat er fibrinolyse heeft plaats gevonden. Het gebruik van monoklonale antistoffen in combinatie met de ELFA (enzyme linked fluorescent assay) techniek maakt deze test bijzonder specifiek voor het uitsluiten van veneuze trombo-embolische aandoeningen.

Verhoogde waarden:
-Zwangerschap: 200-1000 ng/ml
-diepe veneuze trombose: 200-5000 ng/ml
-longembool: 200-15000 ng/ml
-DIC: 200-100 000 ng/ml
-Myocardinfarct: 200-4000 ng/ml
-Trombolytische behandeling: 200-100 000 ng/ml
-maligniteit:200-6000 ng/ml
-leverlijden: 200-3000 ng/ml
-infectie: 200-20 000 ng/ml
-inflammatie: 200-20 000 ng/ml
-postoperatief: tot 4x de pre-operatieve waarde (referentie: bijsluiter)

Verlaagde waarden: niet van toepassing

Interpretatietabel:
Als bovenste drempelwaarde wordt 500 ng/ml gehanteerd in het kader van uitsluiten van DVT en longembool. Normale waarden liggen rond de 200 ng/ml.
Referentiewaarden: D-dimeren in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
D-dimeren in Citraat plasma < 0,50 µg/ml Beide alle

Ga terug