ZNA Labgids - Reptilasetijd

Trefwoorden:Reptilasetijd

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID citraat
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube. In RRL JP en STV enkel verwerking van de stalen wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 554536
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Reptilasetijd in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied: De reptilasetijd gaat de fibrinevorming na. In tegenstelling tot trombine is reptilase ongevoelig voor heparine en aanverwante produkten, daarom vindt de test voornamelijk zijn toepassing bij het uitsluiten van heparine bij verlengde aPTT en trombinetijd.
Referentiewaarden: Reptilasetijd in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Reptilasetijd in Citraat plasma (MI) <20 sec Beide alle

Ga terug