ZNA Labgids - oxalaat/oxaalzuur

Trefwoorden:oxalaat, oxaalzuur

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 5 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
urine collectie van 24u : gekoeld bewaren, ook tijdens de collectieperiode. Gebruik bij voorkeur plastic flessen. Geen additieven of bewaarmiddelen.
Inname van vitamine C vermijden in de 48 u die voorafgaan aan de collectie.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE colorimetrische bepaling
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543572
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche oxalaat/oxaalzuur in 24u urine
Klinisch toepassingsgebied: De vorming van het weinig oplosbare calcium-oxalaat in de urinewegen wordt beschouwd als de belangrijkste factor bij het ontstaan van nierstenen. Urinair oxalaat is deels afkomstig van het intermediair metabolisme en deels uit de voeding. Verminderde urinaire excretie van oxalaat is geassocieerd met hyperglycinemie en hyper-glycinurie. Verhoogde excretie kan te wijten zijn aan inname van oxalaat-precursoren of voedsel dat rijk is aan oxalaat, maar kan ook het gevolg zijn van metabole afwijkingen (primaire hyperoxalurie) of bepaalde gastro-intestinale stoornissen die gepaard gaan met absorptie van oxalaat en aanleiding geven tot malabsorptie van vetten. Verhoogde waarden: Primaire hyperoxaluria : tot 270 mg/24u Ethyleenglycol-intoxicatie >150mg/l Interferenties: Gekende interferenties : vitamine C (ascorbinezuur) in hoge concentraties (> 16 mmol/l)
Referentiewaarden: oxalaat/oxaalzuur in 24u urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
oxalaat/oxaalzuur in 24u urine (MI) 20 - 60 mg /24 u man
oxalaat/oxaalzuur in 24u urine (MI) 20 - 55 mg/ 24 u vrouw

Ga terug