ZNA Labgids - vancomycine

Trefwoorden:vancomycine

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum; EDTA plasma
RECIPIËNT Serumtube, EDTA tube 3 ml
ACTIVITEITENCENTRA MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 200 µl
ALGEMENE OPMERKINGEN
Afnametijdstip continu infuus: op elk ogenblik, tenminste 24u na de start. Intermittente toediening: dalspiegel voor de vierde gift op dag 2 van de behandeling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS CR75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 -548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
DR46: De verstrekkingen 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424, 548435 - 548446 en 548715 - 548726 mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring, hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels.
RIZIV-NOMENCLATUUR 548715
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING MAX 2
klinische fiche vancomycine in Serum
Vancomycine is een glycopeptide antibioticum, gebruikt bij de behandeling van ernstige infecties voorzaakt door gram-positieve micro-organismen, bv. MRSA, coagulase-negatieve staphylococcen, streptococcen en enterococccen. Intraveneus vancomycine wordt ingezet bij (verdenking op) infecties veroorzaakt door grampositieve bacteriën zoals nosocomiale bacteriëmie, osteomyelitis, endocarditis, pneumonie en infecties van weke delen. Oraal wordt het slecht absorbeerbare vancomycine ook ingezet bij pseudomembraneuze colitis veroorzaakt door Clostridium difficile en bij stafylokkoken-enteritis. Belangrijke nevenwerkingen zijn nefrotoxiciteit en ototoxiciteit, het risico hiervoor is verhoogd bij verminderde nierfunctie en gelijktijdige behandeling met aminoglycosiden.
Bij een continu infuus kan op elk moment een spiegel worden afgenomen, tenminste 24 uur na start infusie als een steady-state spiegel.
 
 
 
Referentiewaarden: vancomycine in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
vancomycine in Serum 10-15 mg/l dal Beide alle
vancomycine in Serum 15-20 mg/l dal / ernstige infecties Beide alle
vancomycine in Serum 25-30 mg/l continu infuus Beide alle

Ga terug