ZNA Labgids - Chlamydia trachomatis PCR

Trefwoorden:Chlamydia trachomatis PCR

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE urine portie; genitaal monster; wisser/transportmedium
RECIPIËNT Steriel potje, Urinemonovette (éénmalig), Urinepotje, Steriele tube, Virus transportmedium (UTM)
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID wisser in UTM of e-swab minstens 500 µL, urine minstens 850 µL
ALGEMENE OPMERKINGEN
Vrouw: bij voorkeur genitale wisser
Man: first void urine of urethrale wisser
Wisser in UTM  of e-swab wordt aanvaard
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE COBAS 6800 CT/NG Test (Roche)
UITVOERFREQUENTIE minstens 2x per week
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 1 week
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS CR116: De verstrekkingen 550675 - 550686 en 550255 - 550266 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
DR77: De verstrekking 550255 - 550266 mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia-infectie. Deze test mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.
RIZIV-NOMENCLATUUR 550255
NON-RIZIV AANREKENING 19795: Aangerekendbedrag: 27,71 €, Opmerkingen:
In LAB400 bij de prestatiecode: Na schrapping RIZIV 550255/550266 (Max. 2 x / kalenderjaar)
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, wordt er een bijdrage aan de patiënt aangerekend.

Ga terug