ZNA Labgids - Leukemie en lymfoomtypering

Trefwoorden:immuunfenotypering hematologische maligniteiten, Leukemie en lymfoomtypering, flowcytometrie

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Klieren; beenmerg; EDTA vol bloed
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 1 mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
Beenmerg: EDTA afname 3 mL
Perifeer bloed: EDTA afname 3 mL
Klier ongefixeert in steriel potje
CSV: in Transfix medium
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE Flowcytometrische bepaling van markers (CD nummer) in functie van de klinische vraag, zorgpad en resultaten klinisch moleculair, anatomopathologisdh en cytogenetische onderzoek.
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 1 week
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS DR43: De verstrekking 555730 - 555741 mag enkel worden aangerekend voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiƫnties.
CR76: De verstrekkingen 555752 - 555763, 556496 - 556500 en 556474 -556485 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
DR69: De verstrekking 556474 - 556485 mag enkel worden aangerekend voorde diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en voordiagnose van congenitale immuno-deficiƫnties.
DR68: De verstrekking 555752 - 555763 mag enkel worden aangerekend voorde diagnose van acute hematologische maligniteiten.
RIZIV-NOMENCLATUUR 555730 556474 555752
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Specieke nomenclatuur bij diagnose van acute maligniteiten
klinische fiche Leukemie en lymfoomtypering
Klinisch toepassingsgebied: Een van de essentiele onderzoeken bij de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten is de immunfenotypering van PB, BM, klieren en andere staaltypes. Voor een groot aantal hematologische maligniteiten is immers een karakteristieke aan- of afwezigheid van membraan- en intracellulaire markers beschreven. Door het inzetten van analysebuizen met bepaalde, vooraf gedefinieerde samenstelling van markers kan d.m.v. flowcytometrische analyse het klinisch vermoeden van een hematologische maligniteit, in combinatie met morfologisch, cytogenetisch, anatomopathologisch en moleculair onderzoek bevestigd of ontkracht worden na correlatie met klinisch onderzoek.

Ga terug