ZNA Labgids - anti-RNA polymerase III

Trefwoorden:anti-RNA polymerase III

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumtube
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
anti-RNA polymerase III omvat twee analyses, anti-RP11 en anti-RP155 die deel uitmaken van de confirmatie-batterij bij positieve ANF. Best ANF inbrengen en verantwoordelijke klinisch bioloog verwittigen.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Geen info bekend
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS DR28: De verstrekking 556032 - 556043 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentie reactie (verstrekking 555995 -556006) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen, ongeacht de titer.
RIZIV-NOMENCLATUUR 556032
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug