ZNA Labgids - immunochemische FOB test

Trefwoorden:immunochemische FOB-test; iFOB; occult bloed; bloed in feces

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE feces
RECIPIËNT Fecespotje
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID Minimaal ongeveer de grootte van een walnoot.
ALGEMENE OPMERKINGEN
Voornaamste indicatie: opsporen occult bloed in het kader van screening naar colorectale tumoren. Niet op fecal swab!
Test moet expliciet worden aangevraagd. Wanneer enkel bloed in faeces op de aanvraag is aangeduid, wordt standaard de gFOB uitgevoerd.
 
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE immunochemische sneltest
UITVOERFREQUENTIE Alle weekdagen
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 3 dagen
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 125716
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug