ZNA Labgids - NT-pro BNP (sneltest/backuptest)

Trefwoorden:NT-pro BNP (sneltest/backuptest)

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Heparine vol bloed
RECIPIËNT Lithium-Heparine zonder gel
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
Deze test is een backuptest die gebruikt wordt wanneer de standaardmethode niet beschikbaar is.
Deze test kan niet aangevraagd worden door de aanvrager.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE immunoassay met goud-labelingtechniek
UITVOERFREQUENTIE backuptest
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN niet mogelijk
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 17135: Aangerekendbedrag: 20,81 €, Opmerkingen:
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche NT-pro-BNP in Serum
Klinisch toepassingsgebied:
BNP staat voor B-type Natriuretic Peptide. Initieel werd Brain Natriuretic Peptide als benaming gebruikt.  Natriuretische peptides zijn de natuurlijke antagonisten van het renine-angiotensine-aldosterone systeem (RAA) en van het sympatisch zenuwstelsel. BNP wordt afgescheiden door het hart als antwoord op hemodynamische stress. Uitrekking van de linkerventrikelwand en volume overbelasting zijn belangrijke oorzaken van een verhoogde BNP vrijzetting. 
De BNP test wordt gebruikt als hulpmiddel bij de diagnose van congestief hartfalen (CHF). BNP levels kunnen bijdragen tot het differentiëren van COPD(chronisch obstructief longfalen) en CHF. Er is een evenredige relatie tussen BNP concentraties en de ernst van de CHF. Er bestaat een omgekeerde relatie tussen BNP levels en functioneren van het linker ventrikel na een AMI (acute myocardinfarct).
 
2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure:
  • Bij acute dyspnoe en NT-proBNP < 300pg/mL: hartfalen onwaarschijnlijk (NPV: 98%).
  • Bij niet-acute dyspnoe en NT-proBNP < 125pg/mL: hartfalen onwaarschijnlijk (NPV: 94%).
Referentiewaarden: NT-pro-BNP in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
NT-pro-BNP <=130 pg/mL Vrouw 18-44 Y
NT-pro-BNP <=486 pg/mL Man 75-99 Y
NT-pro-BNP <=320 pg/mL Beide 1-3 Y
NT-pro-BNP <=190 pg/mL Beide 4-6 Y
NT-pro-BNP <=145 pg/mL Beide 7-9 Y
NT-pro-BNP <=112 pg/mL Beide 10- Y
NT-pro-BNP <=317 pg/mL Beide 11- Y
NT-pro-BNP <=186 pg/mL Beide 12- Y
NT-pro-BNP <=370 pg/mL Beide 13- Y
NT-pro-BNP <=363 pg/mL Beide 14- Y
NT-pro-BNP <=217 pg/mL Beide 15- Y
NT-pro-BNP <=249 pg/mL Vrouw 45-54 Y
NT-pro-BNP <=206 pg/mL Beide 16- Y
NT-pro-BNP <=135 pg/mL Beide 17- Y
NT-pro-BNP <=115 pg/mL Beide 18- Y
NT-pro-BNP <=287 pg/mL Vrouw 55-64 Y
NT-pro-BNP <=301 pg/mL Vrouw 65-74 Y
NT-pro-BNP <=738 pg/mL Vrouw 75-99 Y
NT-pro-BNP <=85.8 pg/mL Man 18-44 Y
NT-pro-BNP <=121 pg/mL Man 45-54 Y
NT-pro-BNP <=210 pg/mL Man 55-64 Y
NT-pro-BNP <=376 pg/mL Man 65-74 Y

Ga terug