ZNA Labgids - anti-epileptica

Trefwoorden:perampanel, tiagabine, rufinamide

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumtube
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID 500 µL
ALGEMENE OPMERKINGEN
Vermeld steeds het geneesmiddel op de aanvraag
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE LCMSMS chromsystem calibrator
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Perampanel

​Perampanel is een anti-epilepticum dat geïndiceerd is als adjuvante therapie voor partiële of gegeneraliseerde epilepsie bij patiënten ouder dan 12 jaar.  Het is een selectieve, niet competitieve antagonist van de AMPA-receptor (AMPA = alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionaat).  Als substraat van CYP 3A4 zijn lagere serumspiegels mogelijk bij simultane inname van carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne.  Tevens bestaat er een grote interindividuele variatie in serumconcentratie en is de therapeutische range die men in de literatuur terugvindt, nog onder voorbehoud.

bronnen : *Gidal BE, Ferry J, Majid O, et al. Concentration-effect relationships with perampanel in patiënts with pharmacoresistant partial-onset seizures. Epilepsia 2013;54:1490-1497

               * Patsalos PN. The clinical pharmacology profile of the new antiepileptic drug perampanel : A novel noncompetitive AMPA receptor antagonist. Epilepsia 2015;56:12-27

               * Patsalos PN, Gougoulaki M., Sander JW. Perampanel serum concentrations in adults with epilepsy: Effect of dose, age, gender and concomitant antiepileptic drugs. Therapeutic Drug Monitoring 2016;38:358-364

 

 

 

Referentiewaarden: Perampanel
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
perampanel 180 - 980 µg/L interindividuele variatie in serumconcentratie Er bestaat een grote interindividuele variatie in serumconcentratie en is de therapeutische range die men in de literatuur terugvindt, nog onder voorbehoud.

Ga terug