ZNA Labgids - Kwantitatieve PCR voor het opsporen van JC polyomavirus

Trefwoorden:PCR Polyomavirus JCV, JC virus (kwantitatief)

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE EDTA plasma
RECIPIËNT EDTA 3 ml
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug