ZNA Labgids - Aluminium

Trefwoorden:Aluminium

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID 0,5ml serum afgenomen in urinemonovette Sarstedt
ALGEMENE OPMERKINGEN Bloed prikken in Sarstedt URINE monovette (standaard steriel model)
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 547094
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug