ZNA Labgids - Therapeutische drugmonitoring Antiretrovirale geneesmiddelen

Trefwoorden:Therapeutische drugmonitoring Antiretrovirale geneesmiddelen TDM

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Heparine plasma
RECIPIËNT Lithium-Heparine MET gel
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID 1000 ┬ÁL plasma
ALGEMENE OPMERKINGEN

Analyse buiten nomenclatuur klinische biologie. Het labo zorgt enkel voor transport naar uitvoerend labo UCL Saint Luc

TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 13436: Aangerekendbedrag: 45 €, Opmerkingen:
UZG
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug