ZNA Labgids - Apt Downey

Trefwoorden:Apt Downey

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE feces
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
Deze analyse gebeurt op meconium (min. 0,5g)
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE spectrofotometrische bepaling
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 17872: Aangerekendbedrag: 65 €
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Apt Downey in overige
Klinisch toepassingsgebied: Differentieeldiagnose van gastro-intestinaal bloedverlies bij de neonaat. Bij het voorkomen van bloederig meconium (melena neonatorum), dringt het onderscheid tussen neonatale gastro-intestinale bloeding en de peripartale ingestie van maternaal bloed zich op. In tegenstelling tot het banale en frequent voorkomend peripartaal inslikken van maternaal bloed door de neonaat vormt neonatale gastro-intestinale bloeding een ernstige klinische entiteit die een snelle diagnose en behandeling noodzaakt. Interpretatietabel: In geval van aanwezigheid van hemoglobine, wordt het % Hemoglobine F gerapporteerd : - HbF > 50%: Apt-Downey test positief; resultaat suggestief voor de aanwezigheid van foetaal bloed. - HbF < 10%: Apt-Downey test negatief; aanwezigheid van maternaal bloed. - 10% < HbF < 50%: “grijze zone”; resultaat met de nodige voorzichtigheid interpreteren.
Referentiewaarden: Apt Downey in overige
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Apt Downey in overige Negatief beide Alle

Ga terug