ZNA Labgids - Albumine index

Trefwoorden:Albumine index

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE overige
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
Berekende analyse uit Albumine in serum en Albumine in csv. Beide dienen dus aangevraagd en afgenomen te worden. Zie aldaar voor afnamecondities.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 2x per week
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Albumine index

Klinisch toepassingsgebied:
Albumine en IgG in CSV zijn sterk gecorreleerde parameters.
Albumine en IgG in CSV zijn onder niet-pathologische omstandigheden afkomstig uit bloed. Onder deze omstandigheden wordt de albumine- en de IgG-concentratie in het CSV bepaald door de concentratie van albumine en IgG in serum en door het transport van albumine en IgG door de bloed-liquorbarrière. Verandert het albumine- of het IgG-gehalte in serum, dan zal in CSV het albumine- en het IgG-gehalte evenredig veranderen.
Onder niet-pathologische omstandigheden zijn de albumine- en de IgG-ratio’s een goede maat voor de functionaliteit van de bloed-liquorbarrière. 
Bij verhoogde intrathecale synthese zijn vnl. de IgG immuunglobulinen verhoogd.
Intrathecale synthese kan plaatsvinden bij infectie van het centraal zenuwstelsel, meningitis, encephalitis maar ook bij multiple sclerose en bij auto-immuunziekten
De lineariteit tussen de albumine-ratio en de IgG-ratio is dan niet meer aanwezig.
De albumine-ratio wordt als maat gehanteerd voor het al dan niet intact zijn van de bloed-liquorbarriere.
Verhoogde permeabiliteit komt voor bij o.a.
-verhoogde druk ( tumor)
-trauma
-inflammatie (bacterieel-viraal) vb. encephalitis, meningitis, …

De albumine-ratio is leeftijdsafhankelijk en daalt met toenemende leeftijd.
Door de IgG-ratio te vergelijken met de albumine-ratio kan men nagaan of er sprake is van intrathecale immunoglobinesynthese, of dat de IgG in het  CSV een weerspiegeling is van de verhoogde doorlaatbaarheid of verstoring van de bloed-liquorbarriere.
De IgG-index wordt bepaald door de IgG-ratio en de albumine-ratio door elkaar te delen.

Verhoogde waarden: Licht verhoogd bij kinderen tot 6 maanden.
Verlaagde waarden: Neemt geleidelijk af bij personen ouder dan 40 jaar.

Interpretatietabel:
(Bron : Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods; John Bernard Henry MD; 19th edition; 1996)
9-14 : licht verstoord
15-30 : matig verstoord
30-100 : ernstig verstoord
> 100 : volledige vernietiging van de barrière

Referentiewaarden: Albumine index
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Albumine index <9 Beide alle

Ga terug