ZNA Labgids - Alcohol (promille/verkeer)

Trefwoorden:Alcohol (promille-verkeer)

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 2,6 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
Belangrijk : Bij het ontsmetten van de huid voor bloedafname, moet er op gelet worden, geen ontsmettingsmiddelen, op basis van alcohol (ontsmettingsalcohol of jodiumtinctuur), te gebruiken, wel waterige isobetadine.
Bloedafname kan ook via heparine, de voorkeur gaat evenwel naar fluoridetube.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Geen aanrekening, nomenklatuur zit achter de 11902 (mg/dL)
klinische fiche Ethanol in Serum

Klinisch toepassingsgebied: Ethanol onderdrukt het centraal zenuwstelsel. Samen met nicotine behoort ethanol tot de groep meest frequent gebruikte drugs. Ethanol wordt in serum bepaald om alcoholintoxicatie te diagnosticeren, om bewusteloze patiënten te screenen, om IV ethanol therapie bij methanol of ethyleenglycol intoxicaties te volgen en om alcoholisme op te sporen. Principe: Staal wordt automatisch gepipetteerd op de Alc-'slide' en homogeen gespreid. Ethanol wordt geoxideerd door alcoholdehydrogenase (ADH) tot acetaldehyde. Het co-enzym nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) wordt gereduceerd tot (NADH). Tris(hydroxymethyl)aminomethaan (TRIS) buffer vangt in de reagentialagen het gevormde acetaldehyde op zodat de reactie volledig kan aflopen. De concentratie aan ethanol in het staal wordt bepaald door de toename van de concentratie aan NADH, gemeten bij 340 nm na een 5 min. incubatie bij 37°C. Interferenties: De ethanolbepaling in post-mortem of bloed geprikt juist voor overlijden kan vals positieve resultaten vertonen door aanwezigheid van zeer hoge concentraties lactaat of lactaat dehydrogenase. Interpretatietabel: Normaal is geen ethanol aantoonbaar in bloed. Toxische concentratie : 50-100 mg/dl CNS depressie : > 100 mg/dl Lethaal : > 400 mg/dl Bron : Vitros Instructions for Use (5)

Methanol, aceton, acetaldehyde interferen niet met deze bepaling. Ethyleenglycol, n-propanol, isopropanol, n-butanol interfereren wel.

LAB-info : De gemeten ethanolconcentratie wordt vergeleken met de uit de osmolalgap berekende ethanolconcentratie. In geval van afwijking kan de bepaling herhaald worden met gaschromatografie.

Omrekening naar promille : massa ethanol/volume waarbij 80 mg/dl overeenkomt met 0.8 promille.

Referentiewaarden: Ethanol in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Ethanol in serum afwezig beide 0-99 jr

Ga terug