ZNA Labgids - Amitriptyline

Trefwoorden:Amitriptyline, Redomex

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 500 µl
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Diepgevroren
METHODE onteiwitting
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS DR49: De verstrekkingen 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120,547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326,547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400,547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886,547890 - 547901, 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen enkel worden aangerekend voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie. De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analysen(chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) gedurende3 jaar te bewaren.
RIZIV-NOMENCLATUUR 547153
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING MAX 3
klinische fiche Amitriptyline
Amitriptyline is een antidepressivum behorende tot de klasse van de tricyclische antidepressiva (TCA). Het werkingsmechanisme van deze groep geneesmiddelen berust op een remming van de heropname van noradrenaline en serotonine.
Aan het gebruik van TCA’s zijn belangrijke nevenwerkingen verbonden omwille van hun anticholinerge, antihistaminerge en alfa-1-blokkerende eigenschappen. Overdosering met TCA’s veroorzaakt ernstige anticholinerge verschijnselen, hypotensie, koorts, ademhalingsdepressie, aritmieën, cardiale shock en coma. Intoxicaties met TCA’s kunnen fataal verlopen.
CYP2D6 en CYP2C19 zijn de voornaamste enzymen betrokken in de metabolisatie van de tricyclische antidepressiva.
Therapeutische drug monitoring van de TCA’s is relevant omwille van de grote interindividuele verschillen in metabolisatie en plasmaspiegels. Er is een sterke correlatie tussen de plasmaspiegel en de klinische respons, tevens kent de klasse een nauw therapeutisch venster. Spiegels worden bepaald bij het opstarten van de therapie, bij onvoldoende respons of therapietrouw, bij vermoeden van geneesmiddeleninteracties of toxiciteit.
Spiegelbepaling gebeurt +- 12 uur na de laatste inname, bijvoorbeeld vlak voor de volgende ochtendgift. Notriptyline, de voornaamste metaboliet van amitriptyline, heeft eveneens een antidepressieve werking. Bijgevolg wordt bij interpretatie van de spiegel rekening gehouden met de somspiegel.

Ga terug