ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
Adenovirus PCR
wisser/transportmediumOogvochturine Transportmedium viruskweek (UTM)Steriele tubeSteriel potjeUrinemonovette
bacteriële kweek oogvocht
Oogvocht Zie opmerkingen
Chlamydia trachomatis PCR
urineLichaamsvochtenOogvochtgenitaal monster Steriel potjeUrinemonovetteUrinepotjeSteriele tubeTransportmedium viruskweek (UTM)
CMV PCR kwalitatief
urineBALweefsel / bioptOogvochtpunctievloeistofVruchtwater UrinemonovetteSteriel potjeSteriele tube
Parechovirus
Lumbaal vocht - CSVEDTA vol bloedOogvochtwisser/transportmedium Steriele tubeTransportmedium viruskweek (UTM)EDTA tube 6 ml
PCR enterovirus (coxsackie, echo, polio)
EDTA vol bloedLumbaal vocht - CSVOogvochtVruchtwaterLichaamsvochten Zie opmerkingen
PCR Herpes simplex (type 1 en 2)
Lumbaal vocht - CSVEDTA vol bloedOogvochtBALgenitaal monsterwisser/transportmedium Steriel potjeSteriele tubeWisser in transportmedium
PCR kwalitatief voor bepalen van Epstein Barr virus
weefsel / bioptpunctievloeistofOogvochtBAL Steriel potjeSteriele tube