ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
a-b en g-d T-celsubpopulaties
EDTA vol bloed EDTA 3 ml
Ac(et)ylcarnitines op bloedkaartje
overige Zie opmerkingen
Acceptor Allogeen
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Aceton
Serum Serumgel
Acetylcholine receptor IgG
Serum Serumgel
ACTH
EDTA plasma EDTA 3 ml OP IJS
Actinomyces kweek
BAL - Broncho Alveolaire Lavagerespiratoir monsterweefsel / biopt Steriel potjeSteriele tube
Activated Clotting Time (POCT)
vol bloed
Activiteit NK-cells
Heparine vol bloedEDTA vol bloedSerum Natrium-HeparineEDTA 6 mlSerumgel
Actuele bicarbonaat (bloedgasmeter)
vol bloedHeparine vol bloed Bloedgastube (Heparinespuit)
Acylcarnitine
Bloedkaartje
Adenovirus PCR
wisser/transportmediumOogvochturine portie Virus transportmedium (UTM)Steriele tubeSteriel potjeUrinemonovette (éénmalig)
Adenovirus PCR Kwantitatief
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Adhesie (CD18/CD11 expressie)
Heparine vol bloed Lithium-Heparine zonder gel
Aggregatie van bloedplaatjes
vol bloed Citraattube
aHUS
Alanine aminotransferine (ALT, GPT)
Serum Serumgel
Albumine
CSV - Cerebrospinaal vocht Steriele tube
Albumine
Serum Serumgel
Albumine
Ascitesvocht Steriele tube
Albumine
Drainvocht Steriele tube
Alcohol (promille/verkeer)
Serum Serumgel
Aldosteron
Serum Serumgel
Aldosteron
24u urine Urine 24u collectie
Alfa-1-acid-glycoproteïne
Serum Serumgel
Alfa-1-antitrypsine
Serum Serumgel
Alfa-1-antitrypsine fenotypering
Serum Serumgel
Alfa-1-antitrypsine in feces
feces Fecespotje
Alfa-1-microglobuline
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
alfa-2-antiplasmine
Citraat plasma Citraattube
Alfa-2-macroglobuline
Serum Serumgel
Alfa-foetoproteïne
Serum Serumgel
Algemene geneesmiddelen screening
maagvocht Urinepotje
Algemene Geneesmiddelen Screening
Serum Serumgel
Algemene Geneesmiddelen Screening
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
Alkalische fosfatase
Serum Serumgel
Alkalische fosfatase isoenzymen
Serum Serumgel
Alternaria alternaria IgG m6
Serumgel
Aluminium
vol bloed Oligotube volbloed
Amfetamine
Serum Serumgel
amfetamine dosage in bloed
Serum Serumgel
amfetamines
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
amfetamines
maagvocht Urinepotje
amikacine (dal)
SerumHeparine plasma Serumgel
amikacine (piek)
SerumHeparine plasma Serumgel
Aminozuren (TLC-2-dimensionaal)
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
aminozuren kolomchromatografie
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
aminozuren kolomchromatografie
Heparine plasma Lithium-Heparine MET gel
Aminozuren screening (dunlaag chromatografie) PCMA
Serum Serumgel
Amiodarone
Serum Serumgel
Amisulpride
Serum Serumgel
Amitriptyline
Serum Serumgel
AML1-ETO t(8;21)(q22;q22)
EDTA vol bloed Zie opmerkingen
AML1-ETO t(8;21)(q22;q22)
beenmerg Zie opmerkingen
Ammonium
EDTA plasma EDTA 3 ml OP IJS
Amoxicilloyl Penicilline Allergietest
Serum Serumgel
Ampicilloyl Penicilline Allergietest
Serum Serumgel
amylase
Ascitesvocht Steriele tube
Amylase
Duodenaalvocht Steriele tube
Amylase
Serum Serumgel
Amylase
urine portie Urine 24u collectie
Amylase
24u urine Urinemonovette (éénmalig)
Amylase
Drainvocht Steriele tube
Amylase
Pancreasvocht Steriele tube
ANA-screening
Serum Serumgel
ANCA=Anti Neutrofielen Cytoplasm. Antist.
Serum Serumgel
andere alcoholen/solventen
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
Androstaandiol-glucuronide
Serum Serumgel
Anti Aritmica
Serum Serumgel
Anti calcium kanalen
Serum Serumgel
anti cerebellaire antilichamen
Serum Serumgel
anti cerebellum screening
serum Serumgel
anti cerebellum screening
CSV - Cerebrospinaal vocht Steriele tube
Anti cochleaire antistoffen
Serum Serumgel
Anti diuretisch hormoon
EDTA plasma EDTA 3 ml OP IJS
Anti diuretisch hormoon
urine portie Urine 24u collectie
Anti DPT IgG
Serum Serumgel
Anti ENA
Serum Serumgel
Anti Endomysium IgA
Serum Serumgel
Anti Endomysium IgG
serum Serumgel
Anti Fosfolipiden/Cardiolipiden Antilichamen
Serum Serumgel
Anti gangliosides
Serum Serumgel
Anti gangliosides
CSV - Cerebrospinaal vocht Steriele tube
Anti gladde spier
Serum Serumgel
Anti hart antistoffen
Serum Serumgel
Anti IgA antistoffen
Serum Serumgel
anti IIa dabigatran (pradaxa)
Citraat plasma Citraattube
anti lactalbumine IgG
Serum Serumgel
anti lactoglobuline IgG
Serum Serumgel
anti levercytosol antistoffen
Serum Serumgel
anti MAG antilichamen
Serum Serumgel
Anti mitochondriale antistoffen
Serum Serumgel
Anti Mullerian Hormoon
Serum Serumgel
Anti musk
Serum Serumgel
Anti Nucleaire Factor
Serum Serumgel
Anti pariëtaal (maag) antistoffen
Serum24u urine Serumgel
Anti reticuline IgA/IgG antistoffen
Serum Serumgel
Anti spermatozoa antilichamen
Serum Serumgel
Anti Xa (Edoxaban)
Citraat plasma Citraattube
Anti XA Apixaban
Citraat plasma Citraattube
anti Xa fondaparinux (arixtra)
Citraat plasma Citraattube
anti Xa LMWH
Citraat plasma Citraattube
anti Xa rivaroxaban (Xarelto)
Citraat plasma Citraattube
anti Xa UFH
Citraat plasma Citraattube
Anti-bijnier antilichamen
Serum Serumgel
anti-BP-180
serum Serumgel
anti-BP-230
serum Serumgel
anti-fosfolipaseA2-receptor
Serum Serumgel
anti-HMGCoA reductase antistoffen
serum Serumgel
anti-PCNA
Serum Serumgel
anti-SARS-CoV-2 S IgG antilichamen
Serum Serumgel
Antistoffen (erytrocytaire)
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Antistoffen hemolytische anemie
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Antistoffen identificatie
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Antistoffen titratie
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Antistoffen zwanger
EDTA vol bloed EDTA 6 ml
Antitrombine III activiteit
Citraat plasma Citraattube
AP50
Serum Serumgel OP IJS
AP50 (in kader van TMA en aHUS)
serum Serumgel OP IJS
APC-resistentie
Citraat plasma Citraattube
Apenpokkenvirus PCR
wisser/transportmedium Virus transportmedium (UTM)
apolipoproteines A1
Serum Serumgel
apolipoproteines B
Serum Serumgel
Apt Downey
feces Zie opmerkingen
Apt Downey
maagvocht Zie opmerkingen
aPTT
Citraat plasma Citraattube
Aripiprazole
Serum Serumgel
Arseen in urine
urine portie Urinemonovette (éénmalig)
Arylsulfatase A
vol bloed EDTA 6 ml
ASCA
Serum Serumgel
Ascaris lumbricoïdes antistoffen
Serum Serumgel
ASLO - Streptokokken
Serum
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT)
Serum Serumgel
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT)
punctievloeistof Steriele tube
Aspergillus Antigeen
BAL - Broncho Alveolaire Lavage BALrecipiënt
Aspergillus Antigeen in bloed
Serum Serumgel
Aspergillus flavus Spec IgG
Serum Serumgel
ATP secretie trombocyten
vol bloed Citraattube
Auto-immuun encefalitisch panel
serum Serumgel
Auto-immuun encefalitisch panel CSV
CSV - Cerebrospinaal vocht Steriele tube