ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
Algemene geneesmiddelen screening
maagvocht Urinepotje
amfetamines
maagvocht Urinepotje
Apt Downey
overige Zie opmerkingen
barbituraten (standaard)
maagvocht Urinepotje
barbituraten (via HPLC)
maagvocht Urinepotje
benzodiazepines
maagvocht Urinepotje
carbamaten
maagvocht Urinepotje
ethanol
maagvocht Urinepotje
fenothiazines
maagvocht Urinepotje
Geneesmiddel, toxicologische bepaling
maagvocht Urinepotje
metaqualon
maagvocht Urinepotje
methadone
maagvocht Urinepotje
methanol
maagvocht Urinepotje
opiaten
maagvocht Urinepotje
paracetamol
maagvocht Urinepotje
Paraquat
overige Zie opmerkingen
pH met pH-meter
punctievloeistof Steriele tube
salicylaten
maagvocht Urinepotje
tricyclische antidepressiva
maagvocht Urinepotje