ZNA Labgids - Vrij Proteine S

Trefwoorden:Vrije Proteine S, Proteine S, vrij, Free Proteine S

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID Fractie 1 (gewone tube) 0.5 ml (fractie 1: prot C, Prot S, vWF)
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube. In RRL JP en STV enkel verwerking van de stalen wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Diepgevroren
METHODE turbidimetrie
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 554153
NON-RIZIV AANREKENING 18874: Aangerekendbedrag: 9,6 €, Opmerkingen:
In LAB400 bij de prestatiecode: Na schrapping RIZIV 554153/554164 (Patiënten jonger dan 55 jaar)
Geen keuzeveld op het aanvraagformulier 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Buiten nomenclatuur indien patiënt > of = 55 jaar is
klinische fiche Vrij Proteine S in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied: Proteïne S is een vitamine K-afhankelijk eiwit gesynthetiseerd door de levercellen, endotheelcellen, megakaryocyten en hersencellen als inactieve precursor. De actieve vorm ontstaat na carboxylatie door een vitamine K afhankelijk enzyme. Proteïne S heeft een anticoagulerende functie. Het werkt als cofactor van Proteïne C met als eindresultaat de inactivatie van factor Va en VIIIa. PS potentialiseert de anticoagulerende werking van Proteïne C door de affiniteit van Proteïne C voor de fosfolipidenmembraan te verhogen. Proteïne S komt onder twee vormen voor in het plasma: de vrije en de gebonden vorm. Het vrije Proteïne S vertegenwoordigd ongeveer 40% van het proteïne Het is de vrije vorm die als co-factor van Proteïne C optreedt en dusdanig de anticoagulerende werking heeft. Het Proteïne S gebonden aan het C4b-eiwit vormt ongeveer 60% van het totale Proteïne S aanwezig. De gebonden vorm heeft geen anticoagulerende werking. Proteïne S wordt bepaald om aangeboren en verworven deficiënties op te sporen. Proteïne S deficiëntie veroorzaakt tromboses. Principe: Immuno-turbidimetrie Immunoassay op basis van microlatexpartikels waaraan specifieke antilichamen zijn gebonden. Een bundel van monochromatisch licht met een golflengte groter dan de diameter van de partikels, gaat door de suspensie en wordt niet geabsorbeerd. Wanneer antigen Vrij Proteïne S aanwezig is worden er met de gecoate latexpartikels complexen gevormd die aggregaten vormen groter dan de golflengte van het licht waardoor het licht geabsorbeerd wordt. Er is een rechtlijnig verband tussen de absorptiewaarde en de hoeveelheid antigen Vrij Proteïne S aanwezig. Verlaagde waarden: Aangeboren deficiënties: * type I: verlaagde vrije en totale antigenwaarde, met gedaalde functionele activiteit tot gevolg * type II (kwalitatief defect) : verlaagde activiteit met normale antigenwaarden * type III: verlaagde vrije en normale totale antigenwaarde, met gedaalde functionele activiteit tot gevolg Verworven deficiënties: * leveraandoeningen * orale anticoagulantia (antivitamine K preparaten) * DIC * bij L-asparaginase behandeling * neonatale periode * zwangerschap * sepsis * acute trombose * nefrotisch syndroom * oestrogenen Interferenties: - Heparine : GEEN interferentie met deze methode - Orale anticoagulantia: gedaalde waarde vermits PS ook een vitamine k afhankelijk proteïne is. - Directe thrombin inhibitoren (hirudin bijv. Refludan en Argatroban bijv. Novastan), een nieuwe klasse anticoagulantia : geeft bovengewaardeerde resultaten.
Referentiewaarden: Vrij Proteine S in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 70-148 % M > 6 mnd
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 50-134 % V > 6 mnd
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 65-135 % Beide 90-180 dgn
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 63-133 % Beide 30-60 dgn
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 40-106 % Beide 5-30 dgn
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 28-90 % Beide 1-5 dgn
Vrij Proteine S in Citraat plasma (MI) 17-70 % Beide 0-1 d

Ga terug