ZNA Labgids - Von Willebrand factor (VWF) antigeen

Trefwoorden:Von Willebrand factor (VWF) antigeen

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID fractie 1 (gewone tube) 0.5 mL (fractie 1: prot C, prot S, vWF)
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube. In RRL JP en STV enkel verwerking van de stalen wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Diepgevroren
METHODE turbidimetrie
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 554271
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied: Bepaling van de von Willebrand factor-antigen gebeurt in het kader van de diagnostiek van de Ziekte van von Willebrand. vWF is een multimerisch glycoproteïne dat een belangrijke rol speelt in de primaire hemostase thv de plaatjesadhesie aan het vasculair subendotheel en de vorming van thrombi door binding met de glycoproteïnen Ib en het complex IIb/IIIa. VWF is ook een drager van F VIII. De diagnose gebeurt ook voor de follow-up van VWD therapie (DDAVP of vWF concentraat) Naast de meting van het vWF-antigen kan ook de activiteit worden gemeten. De vWF-activiteit wordt gemeten dmv de Ristocetine-CoFactor activiteit waarbij de binding van vWF aan trombocyten wordt gemeten in aanwezigheid van ristocetine, dmv een agglutinatiereactie. De ristocetine geïnduceerde plaatjesaggregatie (RIPA) meet de mogelijkheid van de vWF om aan trombocyten te binden in aanwezigheid van verschillende concentraties ristocetine. Verhoogde waarden: 1) Bij beschadiging van vasculair endothelium (postoperatieve perioden, infecties, kanker, nier- of leveraandoeningen) 2) Tijdens zwangerschap 3) Gebruik van anticonceptiva 4) Stress, fysische inspanningen Verlaagde waarden: 1) Von Willebrand disease (vWD): Klassificatie volgens Sadler (Thromb.Haemost.,1994,71,520-5) 2) Verworven von Willebrand disease geassocieerd met myeloma, lymfoma, SLE, hypothyroidie, autoantilichamen tegen vWF door verminderde synthese uit endotheliale cellen, adsorptie op tumorcellen of verhoogde klaring. 3) Pseudo vWD bij trombopathie (verhoogde affiniteit van GPIb voor vWF) Therapie: plaatjesconcentraat Interferenties: * Lipemische stalen * Aanwezigheid van rheumatoid factor : vals verhoogde waarden * Geen interferentie bij schommelingen van hemoglobine (tot 3 mg/ml) , bilirubine (tot 120 mg/ml) en heparine (tot 5 IU/ml)
Referentiewaarden: Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 52-132% Beide >16 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.74-1.11 IU/mL Beide 6-10 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.62-1.09 IU/mL Beide 1-5 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.53 - 1.16 IU/mL Beide 31-366 dgn
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.96-1.52 IU/mL Beide 3-31 dgn
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 1.02-1.58 Iu/mL Beide 1-2 dg
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 58-136% Beide 11-16 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 74-111% Beide 6-10 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 62-109% Beide 1-5 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 53-116% Beide 31-366 dgn
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 96-152% Beide 3-31 dgn
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 102-158% Beide 1-2 dg
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.52-1.32 IU/mL Beide >16 jr
Von Willebrand factor (VWF) antigeen in Citraat plasma (MI) 0.58-1.36 Iu/mL Beide 11-16 jr

Ga terug