ZNA Labgids - ANCA=Anti Neutrofielen Cytoplasm. Antist.

Trefwoorden:ANCA=Anti Neutrofielen Cytoplasma Antistoffen., Perinucleair ANCA, Anti Neutrofielen Cytoplasma Antistoffen., Cytoplasmatische ANCA

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 2,6 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
Indien dringende bepaling noodzakelijk is, contacteer verantwoordelijke klinisch bioloog.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE IIF (Indirecte immunofluorescentie) met humane granulocyten als subtraat
UITVOERFREQUENTIE 2x per week
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 556371
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING De terugbetaling van ANCA is afhankelijk gemaakt van de klinische context van de patiënt. Aanvraag van ANCA dient vanaf heden dus gericht te gebeuren. In HiX zijn de verschillende opties beschikbaar gesteld: • Bij vermoeden van ANCA-geassocieerde vasculitis zal de screening gebeuren door kwantificatie van MPO en PR3 antistoffen. Er wordt geen indirecte immuun-fluorescentie meer uitgevoerd. Dit is in overeenstemming met de recentste internationale guidelines. • Bij follow-up van gekende vasculitis patiënten dienen gericht MPO OF PR3 antistoffen te worden aangevraagd. • Voor ANCA in het kader van andere indicaties dan vasculitis zal nog steeds eerst indirecte immuun-fluorescentie uitgevoerd worden en indien positief confirmatie en kwantificatie van MPO en PR3 antistoffen.

Ga terug