ZNA Labgids - C-Peptide (urine)

Trefwoorden:C-Peptide

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 5 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
Enkel relevant op 24u-urine !
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE immunochemie (ECLIA)
UITVOERFREQUENTIE Dagelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 1 dag
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 17916: Aangerekendbedrag: 10,32 €
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche C-Peptide in 24u urine
Insuline wordt in de β-cellen van de pancreas gevormd door de klieving van de inactieve precursor, het pro-insuline met de vorming van  actief insuline en C-peptide. Bij stimulatie van de insulinesecretie worden equimolaire hoeveelheden van insuline en C-peptide vrijgesteld. C-peptide kan dus gebruikt worden als merker voor de resterende insuline secreterende capaciteit van de pancreas.
 
Het voordeel van de bepaling van C-peptide  tegenover insuline is dat het C-peptide minder gemetaboliseerd wordt door de lever en dus een langere halfwaardetijd heeft in het bloed en dat het niet beïnvloed wordt door eventuele insulinetherapie.
 
De bepaling van C-peptide in de urine geeft informatie over de continue secretie van C-peptide. Het urinaire 24uurs C-peptide correleert immer goed met het basale en gestimuleerde C-peptide in het plasma. Bij een minimale beta-celfunctie en een basaal C-peptideghalte in het serum onder de detectiegrens, kan het C-peptide nog wel gemeten worden in de urine.
De C-peptidebepaling in de urine is, omdat ze niet invasief is, vooral geschikt voor kinderen.
Referentiewaarden: C-Peptide in 24u urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
C-Peptide in 24u urine 5,74-60,3 nmol/24 h Beide alle

Ga terug