ZNA Labgids - bloed in feces met Guaiac methode

Trefwoorden:occult bloed, bloed in feces met Guaiac methode, hematest, gFOB, fecal occult blood, FOB-test

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE feces
RECIPIËNT Fecespotje
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID Minimaal ongeveer de grootte van een walnoot.
ALGEMENE OPMERKINGEN
NIET OP FECAL SWAB!
 Steeds op een apart staal (te onderscheiden van bijvoorbeeld collectie). Best drie opeenvolgende dagen afnemen. bewaring : koelkast! Te nemen voorzorgen, minstens 24u voor de staalname : -geen “aspirine-achtige” geneesmiddelen of NSAID (omwille van de gastro-intestinale bloedingen) -geen rood vlees (myoglobine) -Geen peroxidase-bevattend voedsel (broccoli, radijs, …) -Geen preparaten Vitamine C
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE Guaiac
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 3 dagen
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 125716
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Bloed in feces
Bloed in feces wordt opgespoord in het kader van de screening naar de aanwezigheid van coloncarcinoom. Het nut van deze test bij screening voor colorectaal carcinoom bij patiënten ouder dan 45 jaar, maar zonder verhoogd risico, blijft een controversiële kwestie. In de literatuur leiden de artikels tot een polemiek tussen onderzoekers.
Voor het opsporen van intermittend  bloedende adenomen of carcinomen wordt aangeraden de test uit te voeren op drie opeenvolgende dagen.

Positief testresultaat :
- maagzweer
- gastritis, poliepen, ziekte van Crohn,…
- GI maligniteiten (hoofdzakelijk coloncarcinoom)

Interferenties:
Peroxidase-bevattend voedsel (rammenas, radijs) en hemoglobine uit vlees en vis kan een vals positief resultaat veroorzaken.
Rood bloed aan de oppervlakte kan te wijten zijn aan hemorrhoiden, anale fistels of fissuren.
Referentiewaarden: Bloed in feces
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Bloed in feces Negatief Beide Alle

Ga terug