ZNA Labgids - Hydroxy indolazijnzuur (5-HIAA)

Trefwoorden:5-HIAA, HIAA(5-), Hydroxy indolazijnzuur (5-HIAA)

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT 24 u urine + 20 ml Hcl 16%
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 300µl
ALGEMENE OPMERKINGEN
De 24-uurs collectie wordt verzameld in bruine flessen waaraan HCl* werd toegevoegd.
 - flessen 2 l: 20 ml HCl 16%
 - flessen 1 l (pediatrie): 5 ml HCl 16%
 Gekoeld bewaren, ook tijdens de collectie.
 *Toevoegen van zuur is niet noodzakelijk indien de flessen werden gekoeld (2 – 8 °C) tijdens en na de collectie. Recipiënten voor 24 uurs-collectie verkrijgbaar in het labo.
 
Een random urine staal (min. 300 µl), genomen tijdens een acute hypertensieve episode is eveneens geschikt op voorwaarde dat er ook een creatininebepaling gebeurt (enkel bij kinderen). Random staal eveneens te bewaren bij 2-8°C (buiten invloed van licht).
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE UPLC met MS/MS detectie
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 14 dagen
BIJ-AANVRAGEN enkel mogelijk indien de urinecollectie tijdens en na de collectie gekoeld werd en donker bewaard
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 546593
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche 5-HIAA in urine
Bepaling van 5-HIAA in urine: diagnostische merker voor carcinoïd syndroom.
Verhoogde waarden: gerapporteerd bij carcinoïd syndroom, inheemse en tropische , geneesmiddelen (oa. Efedrine, phentolamine, acetanilide, mephenesine, …)
Verlaagde waarden: oa. Geneesmiddelen (imipramine, phenothiazines, isoniazide, methyldopa, MAO-inhibitoren, …) en ethanol
Interferenties: voeding rijk aan 5-hydroxyindoles (walnoot, banaan, avocado, tomaat, …)
Interpretatietabel: Carcinoid Syndroom : >25 mg/24u
Referentiewaarden: 5-HIAA in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
5-HIAA in 24u urine 2 - 9 mg/24u Beide 0 t/m 2 jr
5-HIAA in 24u urine 0,4 - 5,6 mg/24u Beide 3 t/m 8 jr
5-HIAA in 24u urine 1,0 - 6,3 mg/24u Beide 9 t/m 12 jr
5-HIAA in 24u urine 0,9 - 6,5 mg/24u Beide 13 t/m 17 jr
5-HIAA in 24u urine 2 - 9 mg/24u Beide > 18 jr

Ga terug