ZNA Labgids - Homovanillinezuur (HVA)

Trefwoorden:HVA, Homovanillinezuur

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT 24 u urine + 20 ml Hcl 16%
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 10 mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
De 24-uurs collectie wordt verzameld in bruine flessen waaraan HCl* werd toegevoegd.
 -flessen 2 l: 20 ml HCl 16%
 -flessen 1 l (pediatrie): 5 ml HCl 16%
 Gekoeld bewaren, ook tijdens de collectie.
 *Toevoegen van zuur is niet noodzakelijk indien de flessen werden gekoeld (2-8 °C) tijdens en na de collectie.
Een random urine staal (min. 300 µl), genomen tijdens een acute hypertensieve episode is eveneens geschikt op voorwaarde dat er ook een creatininebepaling gebeurt (enkel bij kinderen). Random staal eveneens te bewaren bij 2-8°C (buiten invloed van licht).
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE UPLC met MS/MS detectie
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN enkel mogelijk indien urinecollectie aangezuurd met HCl en/of gekoeld bij 2 – 8 °C
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS CR27: De verstrekkingen 546556-546560 en 546571-546582 mogen onderling niet worden gecumuleerd
RIZIV-NOMENCLATUUR 546571
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Homovanillinezuur (HVA) in urine
Klinisch toepassingsgebied: Bepaling van VMA (metaboliet van NE) en HVA (metaboliet van dopamine) in urine: nuttig in de diagnostiek en opvolging van feochromocytomen, neuroblastoma, ganglioneuroma. (Een VMA/HVA ratio >1 heeft een betere prognose dan een VMA/HVA ratio
Referentiewaarden: Homovanillinezuur (HVA) in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Homovanillinezuur (HVA) in 24u urine (MI) <2,8 mg/24u Beide 0 t/m 1 jr
Homovanillinezuur (HVA) in 24u urine (MI) <4,7 mg/24u Beide 2 t/m 4 jr
Homovanillinezuur (HVA) in 24u urine (MI) <5,4 mg/24u Beide 5 t/m 9 jr
Homovanillinezuur (HVA) in 24u urine (MI) <7,2 mg/24u Beide 10 t/m 18 jr
Homovanillinezuur (HVA) in 24u urine (MI) <6,9 mg/24u Beide >19 jr

Ga terug