ZNA Labgids - Algemene geneesmiddelen screening

Trefwoorden:Algemene geneesmiddelen screening

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE maagvocht
RECIPIËNT Urinepotje
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 5 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
Enkel uitgevoerd bij een in urgentie opgenomen patiënt voor diagnose van een acute intoxicatie. VERPLICHTE klinische inlichtingen. Indien geneesmiddel gekend : aanduiden ipv algemene screening
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE L/L extractie en SPE extraktie
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS CR72: Maximum 2 van de verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901 en547831 - 547842 mogen worden aangerekend aan de ZIV.
CR74: De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogenonderling niet worden gecumuleerd.
DR35: De verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend voor een in urgentie opgenomen patiënt, waarbij de ernst van zijn toestand een toxicologisch onderzoek vereist in het kader van een differentiëel diagnose. Tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis mogen deze verstrekkingen slechts éénmaal aan de ZIV worden aangerekend.
DR49: De verstrekkingen 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120,547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326,547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400,547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886,547890 - 547901, 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen enkel worden aangerekend voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie. De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analysen(chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) gedurende3 jaar te bewaren.
RIZIV-NOMENCLATUUR 547831
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug