ZNA Labgids - Feces parasieten

Trefwoorden:Protozoa in feces, Helminthes in feces, Parasieten in feces, Wormeieren in feces

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE feces
RECIPIËNT Steriel potje
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 5g
ALGEMENE OPMERKINGEN
Kan samen aangevraagd worden (zelfde staal) met feceskweek/coprocultuur. Breng tenminste 5g of een staal ter grootte van een noot in een steriel potje (NOOIT op fecal swab!) en sluit zorgvuldig af. Voor dit onderzoek zijn een motivatie en klinische gegevens nodig ! Worden steeds mee uitgevoerd: sneltest Giardia lamblia en Cryptosporidium.  Bij sterk vermoeden best 2 à 3 stalen om de 2 dagen.
Het onderzoek is zeer arbeidsintensief, en vraagt veel aandacht van de microscopist. Aanwezigheid van darmparasieten is in onze bevolking zeer zeldzaam. Gelieve dit onderzoek dus alleen aan te vragen indien klinisch en epidemiologisch verdacht.
N.B.wormen: ook op zaal zelf opzoeken (vnl. lintwormen)+
Entamoeba histolytica (verdenking van): staal nog warm naar labo brengen en daar laborant verwittigen, zodat het microscopisch onderzoek onmiddellijk kan gebeuren.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE microscopie/sneltesten
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 3 dagen
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS CR323: De verstrekkingen 550675-550686 en 551854-551865 mogen onderling niet worden gecumuleerd
RIZIV-NOMENCLATUUR 549813 552016
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING 552016 wordt 2 maal aangerekend (crypto + giardia)

Ga terug