ZNA Labgids - PCR enterovirus (coxsackie, echo, polio)

Trefwoorden:PCR, enterovirus, coxsackie, echo, polio

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE EDTA vol bloed; CSV - Cerebrospinaal vocht; Oogvocht; Vruchtwater; Lichaamsvochten
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID > 300 µl
ALGEMENE OPMERKINGEN
CSV of andere vochten in steriel recipiënt
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE Real-time PCR
UITVOERFREQUENTIE alle dagen (CSV) behalve zon- en feestd (niet-CSV)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 72 u
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 556791
NON-RIZIV AANREKENING 19891: Aangerekendbedrag: 67,4 €, Opmerkingen:
In LAB400 NIET bij de prestatiecode: RIZIV 556791/556802 (Enkel bij vermoeden virale meningitis/encefalitis of Acute pericarditis/myocarditis)
Inbrengen op het papieren aanvraagformulier gebeurt momenteel nog via een diagnosecode zodat de correct facturatie-analyse wordt toegevoegd, dit voor de aanrekening.
Via elektronische aanvragen wordt er gewerkt met aparte batterijen waarin de facturatie-analyses mee in verwerkt zijn. 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Indien niet voldaan aan de RIZIV diagnoseregels wordt er 66€ aan de patiënt aangerekend
klinische fiche Enterovirus

Enterovirussen komen wereldwijd voor en worden verspreid via feco-oraal contact. Het zijn enkelstrengige RNA virussen met een virus enveloppe. Poliovirussen veroorzaken paralytische poliomyelitis, een ziekte die quasi volledig werd uitgeroeid in de ontwikkelde landen. De niet-polio enterovirussen (groep A en B coxsackievirussen, echovirussen en enterovirussen) zijn verantwoordelijk voor een breed spectrum aandoeningen bij personen van alle leeftijden, maar relatief meer bij peuters en jonge kinderen. Recent werd op basis van de genoomstructuur de taxonomische naamgeving bij de groep enterovirussen aangevuld met groep A, B, C en D.

Klinische achtergrond
 
Meer dan 90% van de infecties veroorzaakt door non-polio enterovirussen verlopen asymptomatisch of gaan enkel gepaard met lichte koorts. Wanneer meer enstige ziekte zich ontwikkelt wisselt het spectrum en verloop naargelang leeftijd, geslacht en immuunstatus. Bepaalde klinische syndromen zoals virale meningitis en exantheem kunnen veroorzaakt worden door verschillende serotypes, terwijl andere eerder gelinkt zijn aan specifieke subgroepen.
Exanthemen en enanthemen
Coxsackievirussen en echovirussen kunnen diverse exanthemen veroorzaken die soms gepaard gaan met enanthemen. Met uitzondering van hand-, voet- en mondziekte zijn de klinische symptomen onvoldoende specifiek om een betrouwbare diagnose te stellen.
Hand-, voet-, en mondziekte
Hand-, voet-, en mondziekte komt hoofdzakelijk bij kinderen voor en kenmerkt zich door koorts, blaasjes op het mondslijmvlies en de tong, en kleine huidlesies vooral op handen en voeten.
Herpangina
Heroangina wordt vooral door groep A coxsackievirussen veroorzaakt bij kinderen. Er vormen zich blaasjes op het zacht verhemelte en in de keelholte, wat gepaard gaat met pijnlijk slikken en koorts.
Maculopapuleuze erupties
Deze verschijnen na een periode van koorts op het gezicht en borst en worden vooral veroorzaakt door echovirussen. Ze geven weinig hinder.
Petechieën en purpura
Dit soort van rash werd beschreven voor echovirus 9 en coxsackievirus A9 infecties en kan bij een aseptische meningitis gemakkelijk verward worden met meningokokken petechieën.
Infecties van het centraal zenuwstelsel
Acute enterovirus infecties van het centraal zenuwstelsel komen voor bij alle leeftijden en manifesteert zich meestal als meningitis. Algemene of focale encefalitis komt minder vaak voor.
Virale (aseptische) meningitis
Aseptische meningitis komt meest frequent voor bij kinderen jonger dan één jaar. Enterovirussen veroorzaken meer dan 90% van de gevallen, meestal betreft dit coxsackievirussen groep B of echovirussen. Bij alle leeftijden samen ligt dit percentage nog steeds boven de 50%, wat enterovirussen de meest frequente verwekkers van virale meningitis maken. Meestal herstellen jonge kinderen volledig binnen één week.
Encefalitis
In 5 tot 10% van de infecties van het centraal zenuwstelsel door enterovirussen ontwikkelt zich ook een encefalitis waarvan de ernst wisselend is maar meestal een betere prognose heeft dan encefalitis veroorzaakt door andere verwekkers zoals herpes simplex virussen.
Acute slappe verlamming
Dit syndroom werd gerapporteerd bij meerdere enterovirus serotypes, maar enkel de poliovirussen, enterovirus D68 en enterovirus A71 werden geassocieerd met verlamming in endemisch en epidemisch verband.
Ooginfecties
Acute hemorrhagische conjunctivitis is een zeer besmettelijke ooginfectie gekenmerkt door pijn, oedeem van het ooglid en subconjunctivale bloedingen. Meestal klaart de infectie binnen de 10 dagen zonder complicaties op.
Pleurodynie
Pleurodynie is een acute enterovirale ziekte gekenmerkt door koorts en paroxysmale spasmen van de borst en abdominale spieren. Vooral in de zomer komen uitbraken voor. Vooral de groep B coxsackievirussen zijn hierbij betrokken.
Myopericarditis
Enterovirus infectie van het hart geschiedt meestal onder de  vorm van myopericarditis waarbij zowel myocard als pericard betrokken zijn. Klinisch kunnen de tekenen van ofwel myocarditis ofwel pericarditis de overhand nemen. De ernst varieert van asymptomatisch tot fulminant met hartfalen en overlijden tot gevolg. Ook hier liggen meestal groep B coxsackievirussen aan de oorsprong.
Respiratoire aandoeningen
Enterovirus infecties werden in verband gebracht met een breed spectrum aan respiratoire aandoeningen. Het betreft meestal aandoeningen van de bovenste luchtwegen met klinisch weinig specifieke symptomen zoals keelpijn, hoesten en neusloop.
Diagnostische achtergrond
De meeste symptomatische enterovirus infecties worden gediagnosticeerd op basis van klinische symptomen of zijn zelflimiterend. Voor meer ernstige infecties heeft de identificatie van de verwekker implicaties voor het management zoals voor infecties van het centrale zenuwstelsel, myopericarditis, infecties bij neonaten of immuungecompromitteerden.
Moleculaire onderzoeken
Enterovirus RNA kan met real-time PCR opgespoord worden in cerebrospinaal vocht in de meeste gevallen van enterovirus meningo-encefalitis. Deze methode is sneller en gevoeliger dan viruskweek.
Ook bij vele enterovirus syndromen kan viraal RNA opgespoord worden in respiratoire specimens, urine, en serum.

Ga terug