ZNA Labgids - Kwalitatieve PCR voor het opsporen van JC polyomavirus

Trefwoorden:PCR Polyomavirus JCV, JC virus

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE EDTA plasma; CSV - Cerebrospinaal vocht
RECIPIËNT EDTA tube 6 ml, Steriele tube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID min. 1 ml EDTA-bloed, 0.5 ml CSV
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE Real-time PCR
UITVOERFREQUENTIE alle dagen behalve za/zon en feestdagen
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 72 uur
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 90134: Aangerekendbedrag: 20 €
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Deze analyse is ten laste van de patiënt en bedraagt €20 voor ZNA-patiënten en €40 voor niet-ZNA-patiënten.
klinische fiche JC virus en BK virus

Algemeen
JC- en BK-virus behoren net zoals HPV tot de polyomavirussen, een groep van DNA-virussen.  
Klinische achtergrond
Immuuncompetente mensen hebben normaliter geen ernstige ziekte, maar eerder een influenza-achtig syndroom of zijn asymptomatisch. De meeste mensen hebben echter wel al antilichamen tegen deze virussen, dus hebben al een primo-infectie achter de rug.
BK-virus: Dit virus veroorzaakt nefropathie en soms ureterstenose bij niertransplant patiënten en hemorrhagische cystitis bij allogene hematopoïetische stamceltransplantatie. Deze nefropathie presenteert zich als een progressief nierfalen met goed beschreven histologische afwijkingen. 
JC-virus: Dit virus veroorzaakt progressieve multifocale leukoencefalopatie (PML) bij de immuun gecompromitteerde patiënt en ziet men bijgevolg voornamelijk in het kader van aids, maar ook bij hematologische maligniteiten en bij sommige behandelingen gericht tegen het lymfocytaire systeem (bv natalizumab). PML is een demyeliniserende aandoening met een presentatie van snel progressieve focale neurologische uitvalsverschijnselen, zonder tekenen van een verhoogde intracraniële druk. Ook cognitieve afwijkingen worden hierbij vaak gezien. Zeldzaam veroorzaakt het ook, net zoals het BK-virus, een nefropathie.  
Diagnostische achtergrond
PCR is de eerste keuze voor de diagnostiek van PML door het opsporen van het JC-virus in het CSV. Ook in plasma kan het JC-virus opgespoord worden in het kader van JC-virus-geassocieerde nefropathie of PML, maar de gevoeligheid is echter veel lager.
Het gebruik van PCR op urine of plasma voor het opsporen van BK-virus gebruikt men wel voor de diagnostiek van polyomavirus-geassocieerde nefropathie na niertransplantatie. 

Serologie: Met serologie kan men aantonen of een infectie is doorgemaakt en of er bijgevolg een risico bestaat voor reactivatie. Hierbij kan men ook een recente infectie aantonen door middel van een seroconversie of een stijging van de IgM titer in combinatie met een stijging van de IgG titer.
Anatomopathologie: BK-virus-geassocieerde nefropathie kan doorgaans histologisch gediagnosticeerd worden.

Ga terug