ZNA Labgids - Calcium

Trefwoorden:Calcium

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
afname : random-staal of collectie (verzamelen in plastic container zonder additieven, vermeld op aanvraag collectieduur en volume)
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 4 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543196
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche calcium in urine
Klinisch toepassingsgebied: Calcium is de belangrijkste minerale component van been. 99 % van het totale calcium komt voor in been. Calciumionen spelen een belangrijke rol in de transmissie van zenuwimpulsen en in het in stand houden van de normale spiercontractie. Abnormale calcium waarden duiden op een slechte werking van de parathyroïd klieren, ziekte van het beendergestel, carcinoma, ondervoeding, vitamine D deficiëntie en nierziekten. Verhoogde waarden: - Tumoren : met botaandoeningen en in geringere mate zonder botaandoeningen bij M. Kahler, niercarcinoom, gemetastaseerd mammacarcinoom, longcarcinoom, … - Bij schildklier : primaire hyperthyroïdie, lagdurig gebruik van lithium, bijschildkliercarcinoom - Vit D intoxicatie, sarcoïdose - Geringe verhoging bij langdurige stuwing of staande (ipv.liggende) houding bij bloedafname Verlaagde waarden: - Vit D deficiëntie (malabsorptie, ondervoeding, chronische nierinsufficiëntie) - Verminderde uitscheiding of verminderde werking van PTH (bijv. bij alcoholintoxicatie, na parathyroïdectomie of thyroïdectomie, magnesiumdeficiëntie) - Bepaalde geneesmiddelen bijv. Anti-epileptica - Recalcificatie van osteolytische skeletmetastasen onder invloed van therapie - verlaagde albumine Interferenties: Boorzuur en Thymol geven een negatieve bias. Interpretatietabel: Referentiewaarde 5-15 mEq/24u geldt bij gemiddelde calciuminname via voeding. - Bij calcium-vrij dieet : 0,26-2,0 mEq/24u. - Bij lage tot gemiddelde Ca-inname : 2,5-7,5 mEq/24u (Bron Vitros Instructions for Use)
Referentiewaarden: calcium in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
calcium in urine 0.23 - 9.48 mmol/L randomstaal M 0-99jr
calcium in urine 0.13-8.93 mmol/L randomstaal V 0-99jr
calcium in urine 2,5-7,5 mmol/24h /24h Beide 18-99Y
calcium in urine <0,15 mmol/kg/d Beide 0-17Y

Ga terug