ZNA Labgids - Chloride

Trefwoorden:chloride

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
randomstaal / ochtendurine. Collectie ook mogelijk (afname standaard plastic pot zonder additieven; vermeld collectieduur en volume op de aanvraag)
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543211
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche chloride in urine
Klinisch toepassingsgebied: Met de bepaling van chloride in urine willen we de excretie nagaan van het voornaamste anion in de extracellulaire watervoorraad. Chloride zorgt voor de juiste distributie van water, de osmotische druk en een normaal anion-kation evenwicht in het extracellulair vloeistofcompartiment. Verhoogde waarden: verhoogde zoutinname, kalium depletie, adreno corticale insufficiëntie, Bartter’s syndroom Verlaagde waarden: Verminderde zoutinname, massief extrarenaal zoutverlies (bv braken, diarree,..), adreno corticale hyperfunctie, zoutretentie
Referentiewaarden: chloride in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
chloride in urine 110-250 mmol/24h collectie; de urinaire excretie is sterk afhankelijk van de voedseliname. Beide
chloride in urine 46-168 mmol/L randomstaal / ochtendurine Beide alle

Ga terug