ZNA Labgids - Creatinine

Trefwoorden:creatinine, kreatinine

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 6 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543255
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Creatinine in urine
Klinisch toepassingsgebied: Creatinine ontstaat in het spierweefsel bij de omzetting uit creatine. Per 24u is de creatineproductie ongeveer 0,4 mmol/kg spierweefsel. Bij constante spiermassa is de productie dus relatief constant Bij een constante renale klaring zal er een constante serumcreatinineconcentratie bestaan die weinig door het dieet wordt beïnvloed. Vermindering van de glomulaire filtratiesnelheid leidt tot een stijging in de serumconcentratie. Creatinine wordt bepaald bij vermoeden van nierfuctiestoornis, hypertensie, obstructie urinewegen, voor de berekening van de creatinineklaring en als controle van de nefrotoxische effecten van bepaalde geneesmiddelen. De concentratie is hoger bij mannen dan bij vrouwen. Urinaire creatinine wordt hoofdzakelijk uitgescheiden door glomulaire filtratie. Om een evaluatie van de filtratiesnelheid te maken (creatinine klaring), wordt in serum en in urine (24 uurs collectie) creatinine bepaald. Verhoogde waarden: - verminderde filtratiefunctie van de nieren - vermindering van de tubulaire secretie van creatinine tgv. bepaalde geneesmiddelen, zoals salicylaten, cimetidine - na vleesrijke maaltijden (lichte verhoging, max. tweemaal, normalisering binnen 8u) Verlaagde waarden: - tijdens zwangerschap (lichte verlaging, max. 30%) - verminderde spiermassa, zoals bij ouderen, atrofie, chronische ontsteking Interferenties: - Verhoogde creatine (> 8 mg/dl) - Lidocaïne : metabolieten bij patiënten geven stijging tot 1 mg/dl op langdurige lidocaïnetherapie.
Referentiewaarden: Creatinine in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Creatinine in urine 29-226 mg/dL random-staal Vrouw alle
Creatinine in urine 40-278 mg/dL random-staal Man alle
Creatinine in urine 720-1510 mg/24h collectie-stalen Vrouw alle
Creatinine in urine 980-2200 mg/24h collectie-stalen Man alle

Ga terug