ZNA Labgids - natrium

Trefwoorden:natrium

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543734
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche natrium in urine
Klinisch toepassingsgebied: Natrium is het belangrijkste extracellulaire kation. Bepaling van urinaire natriumexcretie is nuttig in de diagnose en behandeling van stoornissen van de vloeistof-en elektroliethuishouding. Verhoogde waarden: Verhoogde natriuminname, primair en secundair adrenaal falen, renale tubulaire acidose, nierfalen, diuretica, diabetes mellitus, SIAD, alkalose. Verlaagde waarden: Verminderde natriuminname, extrarenaal zoutverlies, adrenocorticale hyperfunctie, verminderde nierfunctie, oligurie, prerenale azotermie, diarree, excessief zweten. Opmerkingen: De excretie van natrium in urine is sterk afhankelijk van het dieet en de hydratatiestatus en vertoont een sterke diurale variatie. Raadpleeg ook intranet voor gerelateerde functionele proeven ( Dorstproef)
Referentiewaarden: natrium in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
natrium in urine 40-220 mmol/24h collectie; de urinaire excretie is sterk afhankelijk van de voedseliname! Beide alle
natrium in urine 54-190 mmol/L random-staal ochtendurine Beide alle

Ga terug