ZNA Labgids - osmolaliteit

Trefwoorden:osmolaliteit

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, ST
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE
UITVOERFREQUENTIE Dagelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 543535
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Osmolaliteit in urine
Onder osmolaliteit verstaat men het aantal opgeloste deeltjes in mol per kg water. Slechts een kleine fractie van de serumbestanddelen (0.85% in gewicht) draagt bij tot de osmolaliteit.
In serum zijn het de elektrolyten, (vooral Na+), ureum en glucose die bijdragen tot de osmolaliteit. Men kan uit de bekomen waarden voor deze parameters de osmolaliteit berekenen (voor de formule zie referentiefiche). Het verschil tussen de gemeten en de berekende osmolaliteit is de osmotische gap, die verhoogd is bij hyperosmolaliteit ten gevolge van andere producten dan natrium, glucose en ureum zoals bij intoxicaties met ethanol, methanol, aceton, isopropanol e.a. De osmolaliteit wordt ook gemeten bij de differentiaal diagnose van hypo- en hypernatriƫmie, en om de renale concentreringscapaciteit na te gaan.
Referentiewaarden: Osmolaliteit in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
osmolaliteit in urine 300-900 mOsmol/kg Beide alle

Ga terug