ZNA Labgids - Totaal eiwit

Trefwoorden:eiwit, totaal, proteïne

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE 24u urine
RECIPIËNT Urinecollectie
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 24u
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE reflectometrie (colorimetrisch)
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 125532
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche totaal eiwit in urine
Klinisch toepassingsgebied: Als bij volwassenen meer eiwit in de urine voorkomt dan 200 mg/dag (in ochtendurine meer dan 300 mg/l) spreken we van een proteïnurie. Proteïnurie is een belangrijke aanwijzing voor een nieraandoening. De proteïnurie kan glomerulair, tubulair of van gemengd type zijn. Proteïnurie wordt ook gezien bij systemische aandoeningen waarbij de nieren worden aangetast zoals diabetes mellinis, hypertensie, vasculaire aandoeningen, neoplasie en bij gebruik van nefrotoxische geneesmiddelen. Proteïnurie kan ook benigne en van voorbijgaande aard zijn. Verhoogde waarden: Zonder nierpathologie (lichte, voorbijgaande, verhogingen) : . Zgn orthostatische proteïnurie (bij sommige gezonden), koorts, sterke inspanning, onderkoeling Met nierpathologie Nefrotisch syndroom, diabetische nefropathie Monoclonale gammopathie Blaastumor . OPGELET bij zwangerschap (mogelijke pre-eclampsie!) Opmerking : . Proteïnurie kan bij sterke inspanning oplopen tot 0,250 g/dag. 
Referentiewaarden: totaal eiwit in urine
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
totaal eiwit in urine <0,150 g/L randomstaal Beide alle
totaal eiwit in urine <0,140 g/24h collectie Beide alle

Ga terug