ZNA Labgids - CMV PCR (kwantitatief) - overige indicaties

Trefwoorden:CMV PCR Cytomegalovirus (kwantitatief) - overige indicaties

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE EDTA plasma
RECIPIËNT EDTA 6 ml
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL Kamertemperatuur
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Gekoeld
METHODE cobas CMV test
UITVOERFREQUENTIE 3x per week: maandag, woensdag en vrijdag
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 1 week
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS CR114: De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
DR78: De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, infectie met het HIV of bijbehandeling met immunosuppressive.
RIZIV-NOMENCLATUUR
NON-RIZIV AANREKENING 19810: Aangerekendbedrag: 48,49 €, Opmerkingen:
In LAB400 NIET bij de prestatiecode: RIZIV 550970/550981
WEL keuzeveld op formulier
Zowel op het papieren als het elektronisch aanvraagformulier staan aparte batterijen gedefinieerd waarin de factruatie-analyses mee in verwerkt zijn.
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Indien niet voldaan aan de diagnoseregels RIZIV wordt er 44€ aan patiënt aangerekend

Ga terug