ZNA Labgids - Lysosomale enzymes

Trefwoorden:Lysosomale enzymes, alfa-L-iduronidase, iduronate sulfatase , alfa-N-glucosaminidase, Beta-glucuronidase, alfa/Beta-fucosidase, alfa-mannosidase, Beta-hexosaminidase, alfa-galactosidase, B-glucosidase , Sphingomyelinase, B-galactose, LAL-D; Genetica VUB

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE overige
RECIPIËNT Zie opmerkingen
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID
ALGEMENE OPMERKINGEN

10ml Heparinestaal + 10ml EDTA. Klinische inlichtingen en specifiëring enzyme NOODZAKELIJK. Alfa-galactosidase enkel bij mannen (voor vrouwen, zie onder Fabry, ziekte van) + 10ml Heparine voldoende.

Geen uitvoerend labo gekend voor aspartylglucosamine.

TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 542474
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug