ZNA Labgids - Adhesie (CD18/CD11 expressie)

Trefwoorden:Adhesie (CD18-CD11 expressie)

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Heparine vol bloed
RECIPIËNT Lithium-Heparine zonder gel
ACTIVITEITENCENTRA Analyse extern uitgevoerd
AFNAME-HOEVEELHEID 5 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN

Het staal moet de dag van afname het lab UZ Leuven bereiken.
Afname dus bij voorkeur in de voormiddag.

TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Geen info bekend
METHODE
UITVOERFREQUENTIE
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 555774
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING

Ga terug