ZNA Labgids - Albumine

Trefwoorden:Albumine

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE CSV - Cerebrospinaal vocht
RECIPIËNT Steriele tube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 0,5 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
samen met serumgel ter berekening van de albumine ratio
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Gekoeld
METHODE immunoturbidimetrie
UITVOERFREQUENTIE dagelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 544213
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Albumine index

Klinisch toepassingsgebied:
Albumine en IgG in CSV zijn sterk gecorreleerde parameters.
Albumine en IgG in CSV zijn onder niet-pathologische omstandigheden afkomstig uit bloed. Onder deze omstandigheden wordt de albumine- en de IgG-concentratie in het CSV bepaald door de concentratie van albumine en IgG in serum en door het transport van albumine en IgG door de bloed-liquorbarrière. Verandert het albumine- of het IgG-gehalte in serum, dan zal in CSV het albumine- en het IgG-gehalte evenredig veranderen.
Onder niet-pathologische omstandigheden zijn de albumine- en de IgG-ratio’s een goede maat voor de functionaliteit van de bloed-liquorbarrière. 
Bij verhoogde intrathecale synthese zijn vnl. de IgG immuunglobulinen verhoogd.
Intrathecale synthese kan plaatsvinden bij infectie van het centraal zenuwstelsel, meningitis, encephalitis maar ook bij multiple sclerose en bij auto-immuunziekten
De lineariteit tussen de albumine-ratio en de IgG-ratio is dan niet meer aanwezig.
De albumine-ratio wordt als maat gehanteerd voor het al dan niet intact zijn van de bloed-liquorbarriere.
Verhoogde permeabiliteit komt voor bij o.a.
-verhoogde druk ( tumor)
-trauma
-inflammatie (bacterieel-viraal) vb. encephalitis, meningitis, …

De albumine-ratio is leeftijdsafhankelijk en daalt met toenemende leeftijd.
Door de IgG-ratio te vergelijken met de albumine-ratio kan men nagaan of er sprake is van intrathecale immunoglobinesynthese, of dat de IgG in het  CSV een weerspiegeling is van de verhoogde doorlaatbaarheid of verstoring van de bloed-liquorbarriere.
De IgG-index wordt bepaald door de IgG-ratio en de albumine-ratio door elkaar te delen.

Verhoogde waarden: Licht verhoogd bij kinderen tot 6 maanden.
Verlaagde waarden: Neemt geleidelijk af bij personen ouder dan 40 jaar.

Interpretatietabel:
(Bron : Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods; John Bernard Henry MD; 19th edition; 1996)
9-14 : licht verstoord
15-30 : matig verstoord
30-100 : ernstig verstoord
> 100 : volledige vernietiging van de barrière

Referentiewaarden: Albumine index
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Albumine index <9 Beide alle

Ga terug