ZNA Labgids - Antitrombine III activiteit

Trefwoorden:Antitrombine III activiteit, antitrombine

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID fractie 2 (gewone tube) 0.5 mL (fractie 2: risto cof, ATIII)
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube.
 
In RRL JP en CA extra taxi wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Diepgevroren
METHODE Colorimetrie
UITVOERFREQUENTIE wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 554094
NON-RIZIV AANREKENING 18896: Aangerekendbedrag: 6,93 €, Opmerkingen:
In LAB400 bij de prestatiecode: Na schrapping RIZIV 554094/554105 (Patiënten jonger dan 55 jaar)
Geen keuzeveld op het aanvraagformulier
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING Buiten nomenclatuur indien patiënt > of = 55 jaar is.
klinische fiche Antitrombine III activiteit in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied: Antitrombine (III) is een glycoprotëine dat wordt aangemaakt in de lever. Zijn activiteit als inhibitor van trombine wordt drastisch versterkt door heparine. Antitrombine III inhibeert ook factor Xa, IXa, XIa, XIIa, plasmine en kallikreïne. Antitrombine III deficiëntie wordt beschouwd als een van de belangrijkste parameters bij spontane trombo-embolische afwijkingen. De dosage van antitrombine III helpt de clinicus om zich een idee te vormen van de hypercoagulabiliteit van zijn patiënt (preoperatieve screening, starten met de anticonceptiepil) , zijn fibrinolytische toestand en het al dan niet aanslaan van een eventuele heparinetherapie. Principe: AT III heeft een krachtige en onmiddellijke antitrombine activiteit in de aanwezigheid van heparine. Hiertoe wordt het te testen plasma geïncubeerd met een gekende overmaat trombine in aanwezigheid van heparine. De resttrombine wordt bepaald door zijn amidolytische reactie op een chromogeensubstraat. Het vrijgekomen pNA wordt gemeten bij 405 nm. Aangezien de hoeveelheid trombine geneutraliseerd in de eerste reactiestap evenredig is met de ATIII waarde van het te testen plasma, is de hoeveelheid resttrombine (gemeten door de vrijgekomen hoeveelheid pNA) omgekeerd evenredig met de ATIII waarde van het te testen plasma. Verhoogde waarden: * Gestegen bezinkingswaarde van de RBC * Gestegen CRP * Hyperglobulinemie * Anticoagulantia type coumarine Verlaagde waarden: 1. congenitale autosomale deficiëntie van antitrombine III, gepaard gaande met een verhoogde tromboseneiging. - kwantitatief (verminderde synthese) : lage antigeen en activiteitswaarden (type I) - kwalitatief (dysfunctionele activiteit) : normaal antigeen, verlaagde activiteit (type II) 2. verworven deficiëntie van antitrombine III - leverlijden - chronisch leverfalen - trombolytische therapie - gedissemineerde intravasale stolling (dic) - nefrotisch syndroom - postoperatief (levertransplantatie) - orale anticonceptiepil - neonatale periode - zwangerschap - sepsis - acute trombose - heparine - oestrogenen - L-asparaginase Interferenties: - Icterisch plasma (bilirubine > 400µmol/l) - Heparine - Directe thrombin inhibitoren (hirudin bijv. Refludan en Argatroban bijv. Novastan), een nieuwe klasse anticoagulantia : geeft bovengewaardeerde resultaten. Interpretatietabel: Gezonde prematuren hebben bij de geboorte een gedaald ATIII gehalte (50% lager dan bij normale volwassenen). Op de leeftijd van 6 maand is het percentage genormaliseerd.
Referentiewaarden: Antitrombine III activiteit in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 80-120 % Beide > 6 mnd
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 84-115 % Beide 90 t/m 180 dgn
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 75-112 % Beide 30 t/m 90 dgn
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 56-102 % Beide 5 t/m 30 dgn
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 51-91 % Beide 1 t/m 5 dgn
Antitrombine III activiteit in Citraat plasma 49-86 % Beide 0 t/m 1 dg

Ga terug