ZNA Labgids - APC-resistentie

Trefwoorden:APC-resistentie, Resistentie voor geactiveerd Proteine C

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Citraat plasma
RECIPIËNT Citraattube
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID fractie 5 (gewone tube) 0.5 mL + rest RBC
ALGEMENE OPMERKINGEN
De correcte vulling van een citraatbuis is essentieel! De citraatbuis bij voorkeur na een serumbuis afnemen. Nooit na een EDTA of heparine tube.
 
In RRL JP en CA extra taxi wanneer tijd tot volgend transport meer dan 1 uur bedraagt. Voor verwerking: zie flowchart verwerking stalen speciale stolling.
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Speciale regeling
METHODE chromometrie
UITVOERFREQUENTIE twee-wekelijks
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Nee
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 554691
NON-RIZIV AANREKENING 18911: Aangerekendbedrag: 13,85 €, Opmerkingen:
In LAB400 bij de prestatiecode: Na schrapping RIZIV 554691/554702 (Patiënten jonger dan 55 jaar)
Geen keuzeveld op het aanvraagformulier
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING buiten Nomenclatuur indien patiënt ouder dan 55jr.
klinische fiche APC-resistentie in Citraat plasma
Klinisch toepassingsgebied: Resistentie voor het geactiveerd protein C (APC-r) is een frequent voorkomende overerfbare stollingsabnormaliteit (5,5 % van de Europese bevolking) die geassocieerd is met een verhoogd risico voor trombose. Het verklaart tot 50% van de familiaal voorkomende veneuze trombofiliën. Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat het grootste deel (>90%) van de APC-r gevallen verklaard kan worden door een puntmutatie in het gen voor FactorV, de gemuteerde factor V noemt men F V Leiden. Interferenties: ·Geen interferenties voor orale anticoagulantia noch voor heparine(< 1,90 Bij verlaagde ratio wordt steeds een tweede bepaling gevraagd op een ander staal. Patiënten met borderline-resultaten of resultaten suggestief voor homozygotie of heterozygotie, worden nagekeken op DNA niveau (opsporen puntmutatie).
Referentiewaarden: APC-resistentie in Citraat plasma
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
APC-resistentie in Citraat plasma >of= 1,90 Ratio Beide volw

Ga terug