ZNA Labgids - Albumine

Trefwoorden:Albumine

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, CA
AFNAME-HOEVEELHEID 6mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE Enzymatisch, colorimetrische detectie
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 540131
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche albumine in Serum
Klinisch toepassingsgebied:
Albumine is de belangrijkste eiwitfractie in het serum. De voornaamste functies zijn : bijdrage tot de plasma oncotische druk; binding en transport van metabolieten, metalen, hormonen, geneesmiddelen; aminozuurpool voor eiwitsynthese.
De voornaamste indicaties voor de bepaling zijn : opvolgen van patiënten met acute leveraandoeningen; oedemen; levercirrose; controle levercapaciteit bij alcoholisme; follow-up van patiënten met darmaandoeningen (M.Crohn, Colitis ulcerosa).
Verhoogde waarden:
- Dehydratatie
- Stuwing (tot 10%)
- IV albumine infuus Verlaagde waarden:
- Verlaging met 10 % bij : zwangerschap, contraceptiva, bedlegerigheid (herverdeling lichaamswater)
- Gestegen verlies : via de nier (nefrotisch syndroom), via de darm (bijv. M. Crohn), ernstige brandwonden, bloedverlies
- Onvoldoende synthese : voortgeschreden stadia van leverinsufficiëntie, langdurige ondervoeding, malabsorptie.
- Aanwezigheid paraproteïne (compensatoir verminderde synthese) - Familiale hypo-of analbuminemie.
Referentiewaarden: albumine in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
albumine in Serum 35-52 g/L Beide 18-99Y
albumine in Serum 28-44 g/L Beide 0-3D
albumine in Serum 38-54 g/L Beide 4-365D
albumine in Serum 38-54 g/L Beide 1-14Y
albumine in Serum 32-45 g/L Beide 14-17Y

Ga terug